Functional Printing & Embedded Devices

//Functional Printing & Embedded Devices

Functional Printing & Embedded Devices Eurecat 

Eurecat aporta funcionalitat a superfícies i objectes a través de:

– Impressió de dispositius de capa fina
– Hibridació d’electrònica en circuits impresos
– Recobriments funcionals
– Integració de sensors i electròniques de control específiques

Línies de recerca

Fotònica impresa:
Fotovoltaic orgànic, HyLEDs, electroluminiscència
Electrònica impresa:
Circuits i components impressos, electrònica elàstica, electrònica híbrida, impresió funcional 3D.
Sensòrica:
Biosenyals, físics, químics, biològics, electrònica de control dedicada.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!