Functional Printing & Embedded Devices

//Functional Printing & Embedded Devices

Functional Printing & Embedded Devices Eurecat és un àrea especialitzada en formulació i deposició de materials, electrònica impresa i electrònica convencional. L’àrea aporta funcionalitat a superfícies rígides i flexibles i també a objectes a través de:

Impressió de dispositius de capa fina

Hibridació d’electrònica en circuits impresos

Deposició de recobriments funcionals

Integració de sensors i electròniques de control a mida

Experiència

 • Formulació i deposició de tintes funcionals

 • Tecnologia electroluminiscent (EL)

 • Mòduls fotovoltaics orgànics (OPV)

 • Dispositius LED híbrids (HYLED)

 • Impressió de circuits elctrònics

 • Electrònica estàtica

 • Injecció i termoconformat d’electrònica impresa (IME)

 • Impressió de sensors

 • Tecnologia RFID/NFC

 • Disseny de nous dispositius electrònics i prototipat

 • Desenvolupament de sistemes Internet of Things (IoT)

 • Redisseny i millora de dispositius electrònics

Serveis

 • Assessorament tècnic. Estat de l’art.

 • Estudi de viabilitat tècnica.

 • Acompanyament industrialització

 • Formació especialitzada

 • Projectes públic-privats

 • Demostradors

 • Prototipat

 • Preseries i escala industrial

Línies d’investigació

La línia d’investigació de “Printed Electronics” es dedica a avançar la investigació aplicada i el coneixement de transferència de circuits impressos i recubriments funcionals. Els esforços es divideixen en tres enfocs principals: optimització de materials i processos basats ​​en tints funcionals, substractes flexibles, impressió i tècniques de recubriment complementari.

L’augment d’escala i la industrialització dels processos d’impressió; i la hibridació de components electrònics rígits sobre circuits impressos flexibles per la realització de la electrònica híbrida, combinant així la flexibilitat i versatilitat de l’electrònica impresa i el rendiment i compacitat dels components rígids convencionales.

La línia d’investigació “Printed Photonics” es centra en la construcció i caracterització d’aparells optoelectrònics per millorar el seu rendiment i tancar l’escletxa entre laboratoris i industries.

El nostre objectiu es preparar diodes sota aire mitjançant el processament de solucions amb equips compatibles amb l’indústria per facilitar l’adopció de la tecnologia per l’indústria i les PIMES. També estem interesats ​​en trobar solucions per ciutats més verdes i més intel·ligents, tenint sempre en conte la interacció entre llum i matèria.

L’objectiu de l’equip d’investigació d’Smart Engineering es transferir el coneixement mitjançant l’innovació, el disseny i el desenvolupament de noves aplicacions que involucrin la integració electrònica en tot tipus de dispositius intel·ligents.

Els dispositius desenvolupats per la línia Smart Engineering són interactius, interconnectats directament entre ells o connectats a altres dispositius mitjançant IoT, integrant tecnologies electròniques i de comunicació (BT Low Energy, Wi-Fi, etc). els sensors i actuadors, junt amb les seves unitats de control electrònic, estàn integrades en nous dispositius funcionals que aplanen el camí a una mirada d’aplicacions en diferents sectors industrials.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!