El projecte europeu LIFE ECORKWASTE vol demostrar la viabilitat d’una estratègia de tractament innovadora dels residus generats per la indústria del suro

Barcelona, 10 de desembre de 2015.- El centre tecnològic Eurecat-CTM (membre de TECNIO) participa en el projecte LIFE ECORKWASTE, que té l’objectiu de valoritzar els residus generats per la indústria del suro, mitjançant el seu aprofitament per al tractament d’aigües residuals del sector del vi i la seva utilització també com a combustible per generar electricitat.

Liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la participació, a més d’Eurecat-CTM, de l’empresa TYPSA, l’Institut Català del Suro i del Clúster Vitivinícola Català INNOVI, el projecte compta amb un pressupost proper als 2 milions d’euros i està cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa LIFE.

LIFE ECORKWASTE té com a objectiu, en primer lloc, demostrar la eficàcia d’un aiguamoll artificial reblert amb grànuls de suro com a sistema de tractament d’aigües residuals de la indústria del vi. El suro s’utilitzarà com a material adsorbent de contaminants orgànics, que són difícilment eliminables amb els sistemes de tractament convencionals, i permetrà millorar la qualitat dels efluents residuals de les bodegues.

En segon lloc, s’utilitzaran residus de suro com a combustible en un procés tèrmic de gasificació per tal de generar electricitat. En aquest cas, a part de reduir la producció de residus, es generarà una font d’energia tèrmica neta amb potencial per ser utilitzada en el si de la mateixa indústria del suro.

En el decurs del projecte, que tindrà una durada de 3 anys, es dissenyaran, construiran i operaran dos pilots experimentals. Concretament, s’instal·larà un aiguamoll artificial a les instal·lacions de la firma Codorniu, així com una planta de gasificació a Eurecat- CTM, a Manresa. Finalment es determinarà el guany ambiental i social fruit de les solucions desenvolupades.

LIFE ECORKWASTE també té la finalitat de fomentar la consciència social de l’impacte sobre el medi ambient que té la generació de residus i dels beneficis de la seva valorització, mitjançant la participació social i d’agents implicats, i afavorir l’acceptació de l’estratègia de valorització desenvolupada i la seva implementació a altres bodegues o altres sectors industrials.

Sobre Eurecat-CTM

La Fundació CTM Centre Tecnològic forma part del centre tecnològic Eurecat (membre de la xarxa TECNIO), que aplega l’experiència de 450 professionals que generen un volum d’ingressos de 40 milions d’euros anuals i dóna servei a més de 1.000 empreses. Amb instal·lacions a Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Manresa i Mataró i amb una seu a Brasil, participa a 160 grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 73 patents i 7 spin-off. El valor afegit que proporciona Eurecat accelera la innovació, elimina la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa. Més informació a www.eurecat.org

Contacte de premsa

Montserrat Mascaró

Telèfon: (+34) 932 381 400

Mòbil: (+34) 630 425 169