Projectes destacats

/Projectes destacats

NATURE4CITIES

El projecte Nature4cities vol potenciar la “renaturalització” de les ciutats i fer-les més sostenibles mitjançant models col·laboratius, difusió de coneixement i una plataforma de suport i assessorament als actors implicats. Nature4cities analitzarà els reptes urbans i casos d’èxit en “solucions basades en la naturalesa” per involucrar els diferents actors urbans (administracions, [...]

Sim4Nexus

L’objectiu del projecte Sim4Nexus és garantir la gestió integrada, eficient i sostenible dels recursos del sòl, l’aliment, l’energia i el clima (coneguts com a ‘Nexus’) que, sovint, no s’administren correctament a causa de polítiques inconsistents o falta de coneixement. El pla desenvoluparà metodologies de sistemes complexos que permetran treballar amb els [...]

INNOQUA

El projecte Innoqua aborda la necessitat d’abastir d’aigua potable a comunitats petites i mitjanes amb problemes d’accés a aquest bé de primera necessitat. Innoqua utilitzarà tecnologies sostenibles i escalables que han estat patentades i reconegudes a nivell internacional. Els investigadors desenvoluparan un conjunt modular pioner al món que imita el procés [...]

ERICA

El projecte Erica vol millorar la competitivitat de les pimes en el camp de la manufactura eficient i sostenible mitjançant la cooperació i transferència de coneixement entre clústers i centres tecnològics d’Itàlia, França, els Països Baixos i Catalunya (Eurecat). Erica fomentarà l’intercanvi de bones pràctiques entre centres i establirà un pla [...]

HERMES

El programa Hermes vol millorar el transport ferroviari de mercaderies granulars optimitzant el rendiment d’operació, un aspecte que, actualment, en limita l’operació. El projecte crearà un nou concepte de vagó pràctic i flexible per millorar la competitivitat i reduir els costos d’operació en el transport de mercaderies ferroviàries. Aquest vagó oferirà [...]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!