Productes, materials, tecnologies i sistemes digitals innovadors

Eurecat reforça el vincle amb les empreses del sector.

Disposa d'una oficina de transferència tecnològica al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Eurecat, a l’avantguarda dels avenços científic-tecnològics per fer front a les necessitats de present i als reptes del futur

Eurecat és expert en l’aplicació de tecnologies en el disseny de productes, sistemes i serveis que faciliten una millor gestió, traçabilitat, i aprofitament de recursos en l’àmbit de la indústria agroalimentària.

En l’àmbit de l’embalatge, el Centre esdevé una plataforma d’innovació i desenvolupament tecnològic susceptible d’aportacions de valor al procés agroalimentari, tant des del punt de vista de la incorporació de noves funcionalitats, com des de la perspectiva de la seva optimització productiva i mediambiental.