Carmen Gloria Dueñas Castro és Country Manager d’Eurecat Latam des de #Xile. Química ambiental de formació i amb àmplia experiència com a gestora d’innovació, ens detalla l’aposta de Euracat Latam en la transferència tecnològica, la promoció de negocis i el desenvolupament de projectes d’innovació punters basats en la hibridació de tecnologies industrials i digitals avançades en els països de l’Aliança Pacífic.

Quines oportunitats d’innovació detecta Eurecat entre els països de l’Aliança Pacífic (Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú)?

A Eurecat Latam interactuem amb els ecosistemes propis de cada país de l’Aliança del Pacífic per augmentar la detecció d’oportunitats i en conjunt amb els països pel que fa a la innovació en els principals sectors d’interès. A Xile detectem oportunitats en l’àmbit de la sostenibilitat. Per exemple, per al tractament de salmorres per sectors de la mineria i hidroelèctriques i valorització de residus de el sector agroalimentari.

En el cas del Perú, la consultoria i l’enfortiment de les pimes dels sectors turisme, agroindústria, manufactura i construcció; la col·laboració bilateral en projectes d’innovació entre empreses peruanes i espanyoles i la detecció de desafiaments d’innovació, sostenibilitat i tecnologia per al sector tèxtil és el nostre focus d’actuació principal. També la consultoria i el trànsit cap a l’Economia Circular en els processos de fabricació són oportunitats que detectem a Mèxic.

Finalment, la formació d’alta especialització i dirigida a professionals de la indústria és un altre dels focus d’atenció de la nostra presència a Latam i a Colòmbia en particular on també vam detectar oportunitats de transferència tecnològiques per institucions de l’estat. També en convocatòries locals de sostenibilitat i aliments.

Per què s’han escollit aquests països d’Amèrica Llatina com a estratègics?

Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú formen part de l’Aliança de el Pacífic, una plataforma estratègica que treballa per convertir el bloc en una potència mundial de negocis i oportunitats. L’Aliança és un procés d’integració obert i incloent, constituït per països amb visions afins de desenvolupament i promotors del lliure comerç com a impulsor de creixement.

En conjunt, les economies dels països membres ocupen el vuitè lloc a nivell mundial. I ens ofereix avantatges competitius per als negocis internacionals.

Quines són les principals línies de transferència tecnològica de Eurecat a Amèrica Llatina?

Les principals línies de transferència tecnològica d’Eurecat a Amèrica Llatina són el turisme intel·ligent per millorar amb tecnologia la resiliència i  las sostenibilidad d’aquest, l’Economia Circular, la Intel·ligència Artificial aplicada a la indústria, la nutrició i salut, la formació especialitzada i la valorització de tecnologies mitjançant la consultoria tecnològica.

Quins projectes s’estan impulsant des Eurecat Latam?

Pel que fa a Xile, Eurecat Latam està impulsant el Centre d’Excel·lència en Turisme, un centre amb la participació d’entitats estatals, privades i de l’acadèmia, que té com a objectiu afavorir la innovació, la sostenibilitat i la competitivitat de destinacions i empreses mitjançant la transferència de coneixements i serveis d’intel·ligència competitiva. També a Xile estem desenvolupant per a l’empresa Metalfix, a través d’un projecte bilateral Xile – Espanya, la digitalització del sistema de distribució elèctrica, utilitzant intel·ligència artificial per aconseguir un sistema predictiu de falles.

En el cas del Perú, impulsem un projecte d’enfortiment de l’oferta de serveis d’assessorament i suport a el desenvolupament tecnològic i d’innovació en la cadena agroindustrial d’Arequipa i projectes d’innovació tecnològica per a empreses de sector tèxtil.

Finalment, a Colòmbia impulsem projectes de formació en fibra de carboni per a instructors de l’SENA i projectes de formació en valorització tecnològica per al Centre de Transferència Tecnològica de Barranquilla (Cientech).

Com poden col·laborar les empreses o institucions amb Eurecat Latam?

Des d’Eurecat Latam tenim acords de col·laboració amb les principals universitats, entitats de l’estat i empreses consultores tant a Xile, com a Perú, Colòmbia i Mèxic. Estem constantment explorant nous aliats i socis per donar resposta en conjunt a les oportunitats que es presenten, de manera que sempre són benvinguts nous aliats per explorar sinergies i nous acords de col·laboració.

Quins avantatges suposa per a les empreses de l’Aliança Pacífic col·laborar amb Eurecat Latam?

En Eurecat Latam ajudem a l’empresa a descobrir noves oportunitats i participem en la creació i la millora de productes, serveis, processos i models de negoci amb impacte en la seva competitivitat i en el benestar social. A través de les nostres capacitats a Espanya transferim constantment els nostres coneixements a les empreses de l’Aliança de el Pacífic.