La Barcelona Industry Week s’ha convertit en un punt de trobada imprescindible per prendre el pols a les tecnologies vinculades a la fabricació avançada en àmbits que van des de l’eficiència, els nous productes, el negoci i el talent. Eurecat hi participa amb innovacions capdavanteres per a la fabricació intel·ligent i connectada pensades per a la seva traducció en nous productes o en processos industrials més competitius per part del teixit industrial i empresarial.

Per aconseguir-ho, combinem tecnologies com la Intel·ligència Artificial, la robòtica i la Internet de les Coses (IoT) en múltiples àrees, com la gestió de l’aigua, la indústria, el sector agroalimentari, l’energia, la mobilitat i l’aeronàutica, per contribuir a la capacitat de les empreses de prendre decisions més informades per incrementar la seva competitivitat.

En aquest respecte, estem veient que la implantació de la Intel·ligència Artificial en els processos de producció és una tendència clau que permet prendre decisions en temps real. I, gràcies a l’obtenció i a la interpretació de les dades que ens han portat a prendre aquestes decisions, fins i tot, preveure els esdeveniments abans que passin, amb eines interessants per a la indústria, com per exemple el manteniment predictiu. Aquesta dinàmica estableix un nou paradigma en els processos de producció, on les tecnologies de manufactura estan cada vegada més dotades de sensors i d’actuadors i és possible disposar de més dades per conèixer l’estat dels processos i assegurar la qualitat i la personalització dels productes, tal com apunta la Indústria 4.0.

Cal remarcar també la irrupció de tecnologies per a la funcionalització superficial de materials i de noves tecnologies i materials per afrontar els reptes de construcció lleugera. Algunes d’aquestes tecnologies tenen com a font d’inspiració les solucions en forma de textures específiques que la mateixa naturalesa ha anat perfeccionant amb l’evolució de les seves espècies per adaptar-se i sobreviure.

D’altra banda, diferents sectors industrials estan innovant per donar resposta a la demanda de productes més lleugers per part dels consumidors. Per aconseguir-ho, estan irrompent nous materials metàl·lics i s’estan desenvolupant materials compostos que permeten produir peces més lleugeres i d’altes prestacions mecàniques. Amb la impressió 3D es poden, a més, fer realitat nous dissenys i geometries que no només redueixen pes, sinó que obren noves vies al disseny optimitzat de components.

En paral·lel, es calcula que el mercat dels bioplàstics creixerà a un ritme del 25 per cent en els propers anys, ja que és una de les alternatives als plàstics d’origen sintètic. En aquest punt, Eurecat està treballant per demostrar l’escalabilitat industrial, descobrint formes de producció d’aquesta nova matèria primera a gran escala de forma sostenible, reinventant els processos industrials, redissenyant assegurant la seva qualitat i establint els processos de compostatge perquè tot entri en el nou paradigma de l’economia circular. Alguns exemples d’aquestes tendències industrials els teniu en el present newsletter en forma de nous projectes, que esperem que trobeu interessants.

Xavier Torra

President d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya