Aigua, Aire i Sòls

R+D+i per potenciar la competitivitat de les empreses a partir d’una millor gestió de l’aigua, l’aire i el sòl i els recursos associats

Experiència

Eurecat desenvolupa i optimitza tecnologies i processos per millorar la gestió de l’aigua, el sòl i l’aire, així com els recursos associats. Realitzem projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb empreses de tots els sectors per millorar-ne la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Utilitzem eines avançades de modelització i experimentació a diferents escales (laboratori, planta pilot i escala real) per desenvolupar i validar noves tecnologies i aplicacions d’aquestes. Treballem amb un ampli ventall de tecnologies de tractament de contaminants per limitar-ne el seu alliberament al medi natural, així com per a la recuperació de recursos i donar suport a la transició cap a una economia circular.

Dissenyem projectes i procediments experimentals a mida de les empreses, limitant-ne el risc intrínsec d’R+D+i mitjançant la implementació progressiva des de la conceptualització fins a la implementació, passant per totes les etapes del desenvolupament.

L’experiència de la unitat de Aigua, Aire i Sòls, combinada amb les capacitats de les diferents unitats tecnològiques d’Eurecat, permet aportar solucions per problemàtiques complexes i específiques en un ampli ventall de sectors: el tractament d’aigua, químic, agroalimentari, farmacèutic o indústries de base i bens d’equip, entre d’altres.

Aigua

 • Desenvolupament i optimització de tecnologia i processos innovadors per a l’optimització de la gestió de l’aigua i els recursos associats.

 • Processos avançats de separació, tractament biològic, oxidació avançada, electroquímics i desinfecció per al tractament de líquids.

 • Identificació i avaluació d’oportunitats per a la millora d’eficiència i la implementació de l’economia circular.

 • Desenvolupament de processos per a l’eliminació de compostos traça i/o recalcitrants i tractament tractament d’efluents complexes (salinitat, matèria orgànica, etc.).

 • Identificació i desenvolupament de processos per a la recirculació i reutilització en cascada en processos industrials.

 • Recuperació de recursos d’aigua i efluents líquids (nutrients, energia, matèries primeres).

 • Eines per a la monitorització, predicció i assegurament de qualitat en xarxes de distribució.

Sòls i aigües subterrànies

 • Estudis, modelització i simulació del comportament i mobilitat dels contaminants en sòls i aigües subterrànies.

 • Desenvolupament i optimització de tecnologies per el tractament in-situ i ex-situ de sòls i aigües subterrànies.

 • Processos de bioremediació, nanopartícules, atenuació natural monitoritzada, barreres permeables reactives, oxidació química, stripping, etc.

 • Valorització de residus/subproductes per a la millora de les propietats fisicoquímiques del sòl.

Aire i emissions

 • Mostreig i anàlisi de la contaminació atmosfèrica en entorns urbans, industrials i naturals.

 • Modelització i simulació de la dispersió de contaminants en aire per a la predicció de la contaminació.

 • Desenvolupament i optimització de tecnologia i processos per al tractament d’emissions industrials.

 • Sistemes per a la monitorització i optimització de la qualitat d’aire indoor.

 • Recuperació i valorització de gasos i compostos volàtils de valor afegit.

 • Tecnologia per a la captura de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle.

Anàlisi de risc

 • Anàlisi de risc químic i microbiològic per a la salut humana i els ecosistemes.

 • Determinació de nivells màxims i de referència de contaminants en el medi en base a criteris de risc.

 • Estudis de bioaccessibilitat de contaminants.

 • Anàlisi de risc industrial: Avaluació d’informes de seguretat (IS), anàlisis quantitatius de risc (ACR, QRA), identificació d’iniciadors, modelització d’accidents, càlcul de conseqüències, etc.

Simulació i modelització

 • Àmplies capacitats de simulació i modelització de processos de tractament.

 • Modelització termodinàmica de dissolucions: OLI, Phreeqc.

 • Dinàmica de Fluids Computacional: Openfoam, Fluent, CFX.

 • Desenvolupament de models propis amb plataformes i llenguatges genèrics: Matlab, R, Python, etc.

Serveis

diagnosi WAS eurecat

Diagnosi Cientificotecnològica

 • Anàlisi i identificació d’oportunitats de millora de gestió de l’aigua, el sòl i l’aire i els recursos associats en processos industrials.

 • Scouting i benchmarking tecnològic.

 • Laboratori d’anàlisi propi per a la caracterització de paràmetres físics, químics i biològics.

Avaluació experimental

 • Avaluació i optimització de tecnologies de separació, biològiques, oxidació avançada, electroquímiques, desinfecció, etc.

 • Experimentació en banc de proves per a la definició i optimització de noves tecnologies i processos.

 • Experimentació in-situ en condicions reals mitjançant pilotatges a mida per a l’avaluació tècnica-econòmica.

desenvolupament WAS eurecat

Desenvolupament de noves tecnologies i processos

 • Desenvolupament de tecnologies i productes innovadors en l’àmbit urbà, domèstic i industrial.

 • Acoblament de tecnologies per al desenvolupament de processos i sistemes híbrids.

 • Cleantech per a processos industrials: alimentació, química, farmacèutica, etc.

Projectes destacats

Nextgen projecte

NextGen

Avaluació i promoció de solucions i sistemes d’economia circular per transformar el sector de l’aigua europeu.

Ultimate projecte

Ultimate

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l’aigua per fomentar la gestió eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d’economia circular.

RIBAS projecte

RIBAS

Desenvolupament d’una nova tecnologia de descontaminació de sòls altament contaminats per hidrocarburs i metalls pesants.

SOILTAKECARE projecte

Soil Take Care

Metodologies i tècniques per a la gestió i descontaminació d’emplaçaments industrials degradats.

Multimèdia

Demoware

Releach

NextGen

Insitrate

Equip Aigua, Aire i Sòls

xavier martinez WAS eurecat

Xavier Martínez Lladó

Director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls

Doctor en ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i enginyer químic per la mateixa universitat. Té més de 15 anys d’experiència en la coordinació i execució de projectes de R+D+i de l’àmbit ambiental aplicat a una gran diversitat de sectors urbans i industrials.

Actualitat

En tenim prou amb un cicle de l’aigua circular?

La sequera preocupa a la ciutadania, ja és el principal neguit a Catalunya, segons el resultat recent d’un baròmetre d’opinió. Les projeccions en el context climàtic actual, juntament amb el creixement de la població i l’activitat econòmica, ens obliguen com a societat a gestionar l’aigua de forma més innovadora [...]