Aigua, Aire i Sòls

R+D+i per potenciar la competitivitat de les empreses a partir d’una millor gestió de l’aigua, l’aire i el sòl i els recursos associats

Experiència

Eurecat desenvolupa i optimitza tecnologies i processos per millorar la gestió de l’aigua, el sòl i l’aire, així com els recursos associats. Realitzem projectes de recerca, desenvolupament i innovació amb empreses de tots els sectors per millorar-ne la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Utilitzem eines avançades de modelització i experimentació a diferents escales (laboratori, planta pilot i escala real) per desenvolupar i validar noves tecnologies i aplicacions d’aquestes. Treballem amb un ampli ventall de tecnologies de tractament de contaminants per limitar-ne el seu alliberament al medi natural, així com per a la recuperació de recursos i donar suport a la transició cap a una economia circular.

Dissenyem projectes i procediments experimentals a mida de les empreses, limitant-ne el risc intrínsec d’R+D+i mitjançant la implementació progressiva des de la conceptualització fins a la implementació, passant per totes les etapes del desenvolupament.

L’experiència de la unitat de Aigua, Aire i Sòls, combinada amb les capacitats de les diferents unitats tecnològiques d’Eurecat, permet aportar solucions per problemàtiques complexes i específiques en un ampli ventall de sectors: el tractament d’aigua, químic, agroalimentari, farmacèutic o indústries de base i bens d’equip, entre d’altres.

Aigua

 • Desenvolupament i optimització de tecnologia i processos innovadors per a l’optimització de la gestió de l’aigua i els recursos associats.

 • Processos avançats de separació, tractament biològic, oxidació avançada, electroquímics i desinfecció per al tractament de líquids.

 • Identificació i avaluació d’oportunitats per a la millora d’eficiència i la implementació de l’economia circular.

 • Desenvolupament de processos per a l’eliminació de compostos traça i/o recalcitrants i tractament tractament d’efluents complexes (salinitat, matèria orgànica, etc.).

 • Identificació i desenvolupament de processos per a la recirculació i reutilització en cascada en processos industrials.

 • Recuperació de recursos d’aigua i efluents líquids (nutrients, energia, matèries primeres).

 • Eines per a la monitorització, predicció i assegurament de qualitat en xarxes de distribució.

Sòls i aigües subterrànies

 • Estudis, modelització i simulació del comportament i mobilitat dels contaminants en sòls i aigües subterrànies.

 • Desenvolupament i optimització de tecnologies per el tractament in-situ i ex-situ de sòls i aigües subterrànies.

 • Processos de bioremediació, nanopartícules, atenuació natural monitoritzada, barreres permeables reactives, oxidació química, stripping, etc.

 • Valorització de residus/subproductes per a la millora de les propietats fisicoquímiques del sòl.

Aire i emissions

 • Mostreig i anàlisi de la contaminació atmosfèrica en entorns urbans, industrials i naturals.

 • Modelització i simulació de la dispersió de contaminants en aire per a la predicció de la contaminació.

 • Desenvolupament i optimització de tecnologia i processos per al tractament d’emissions industrials.

 • Sistemes per a la monitorització i optimització de la qualitat d’aire indoor.

 • Recuperació i valorització de gasos i compostos volàtils de valor afegit.

 • Tecnologia per a la captura de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle.

Anàlisi de risc

 • Anàlisi de risc químic i microbiològic per a la salut humana i els ecosistemes.

 • Determinació de nivells màxims i de referència de contaminants en el medi en base a criteris de risc.

 • Estudis de bioaccessibilitat de contaminants.

 • Anàlisi de risc industrial: Avaluació d’informes de seguretat (IS), anàlisis quantitatius de risc (ACR, QRA), identificació d’iniciadors, modelització d’accidents, càlcul de conseqüències, etc.

Simulació i modelització

 • Àmplies capacitats de simulació i modelització de processos de tractament.

 • Modelització termodinàmica de dissolucions: OLI, Phreeqc.

 • Dinàmica de Fluids Computacional: Openfoam, Fluent, CFX.

 • Desenvolupament de models propis amb plataformes i llenguatges genèrics: Matlab, R, Python, etc.

Serveis

diagnosi WAS eurecat

Diagnosi Cientificotecnològica

 • Anàlisi i identificació d’oportunitats de millora de gestió de l’aigua, el sòl i l’aire i els recursos associats en processos industrials.

 • Scouting i benchmarking tecnològic.

 • Laboratori d’anàlisi propi per a la caracterització de paràmetres físics, químics i biològics.

Avaluació experimental

 • Avaluació i optimització de tecnologies de separació, biològiques, oxidació avançada, electroquímiques, desinfecció, etc.

 • Experimentació en banc de proves per a la definició i optimització de noves tecnologies i processos.

 • Experimentació in-situ en condicions reals mitjançant pilotatges a mida per a l’avaluació tècnica-econòmica.

desenvolupament WAS eurecat

Desenvolupament de noves tecnologies i processos

 • Desenvolupament de tecnologies i productes innovadors en l’àmbit urbà, domèstic i industrial.

 • Acoblament de tecnologies per al desenvolupament de processos i sistemes híbrids.

 • Cleantech per a processos industrials: alimentació, química, farmacèutica, etc.

Projectes destacats

Nextgen projecte

NextGen

Avaluació i promoció de solucions i sistemes d’economia circular per transformar el sector de l’aigua europeu.

Ultimate projecte

Ultimate

Creació de sinergies entre indústria i serveis de l’aigua per fomentar la gestió eficient de recursos i productes de valor, mitjançant el concepte d’economia circular.

RIBAS projecte

RIBAS

Desenvolupament d’una nova tecnologia de descontaminació de sòls altament contaminats per hidrocarburs i metalls pesants.

SOILTAKECARE projecte

Soil Take Care

Metodologies i tècniques per a la gestió i descontaminació d’emplaçaments industrials degradats.

Multimèdia

Demoware

Releach

NextGen

Insitrate

Equip Aigua, Aire i Sòls

xavier martinez WAS eurecat

Xavier Martínez Lladó

Director de la Unitat d’Aigua, Aire i Sòls

Doctor en ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i enginyer químic per la mateixa universitat. Té més de 15 anys d’experiència en la coordinació i execució de projectes de R+D+i de l’àmbit ambiental aplicat a una gran diversitat de sectors urbans i industrials.

Actualitat

Proven noves tecnologies sostenibles per eliminar tots els tipus de PFAS, unes substàncies contaminants presents en les aigües subterrànies

El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu LIFE SOuRCE que prova una nova solució integrada per diverses tecnologies sostenibles per a l’eliminació in-situ de subtàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS) presents en les aigües subterrànies per al consum, amb una eficiència d’entre el 90 i el 95 per cent [...]