Applied Artificial Intelligence

La Unitat de Applied Artificial Intelligence d’Eurecat desenvolupa solucions innovadores (algoritmes, mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d’intel·ligència artificial i gestió del coneixement, especialment orientades al sector industrial, energètic i de sostenibilitat.

Experiència

intel·ligencia integrada eurecat

Interoperabilitat, distribució i col·laboració d’intel·ligència integrada

 • Sensors virtuals.

 • Intel·ligència integrada per a decisions locals.

 • Internet de les coses (IoT).

 • Digital twins.

interoperabilitat eurecat

Interoperabilitat, normalització i homogeneïtzació

 • Interoperabilitat i compartició de dades entre serveis.

 • Plataformes IoT combinades amb funcions de dades massives (big data).

 • Integració, homogeneïtzació i estandarització de fonts de dades heterogènies.

intel·ligencia artificial eurecat

Transformant les dades en coneixement utilitzable

 • Neteja i preparació de dades per a una anàlisi addicional.

 • Anàlisi aplicada de dades geoespacials i sèries temporals.

 • Optimització de processos i recursos.

 • Enginyeria del coneixement i web semàntica.

arquitectures dades

Arquitectures híbrides especialitzades

 • Intel·ligència artificial com a servei (AlaaS).

 • Arquitectures híbrides (big data, IoT, semantics).

 • Insigth platforms.

 • Suport a la decisió i recomanacions en temps real.

Serveis

Smart Objects Eurecat

Smart objects

 • Prototipatge ràpid.

 • PoC.

 • Digitalització i connectivitat.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

hiperconnectivitat eurecat

Hiperconnectivitat

 • Integració de sistemes i homogeneïtzació.

 • PoC.

 • Virtualització.

 • Consultoria especialitzada i formació.

Smart Data Eurecat

Smart data

 • Qualitat de dades.

 • Manteniment intel·ligent / Vida útil d’actius i millora de l’ús.

 • Predicció de qualitat / conservació.

 • Previsió de la demanda.

 • Predicció del creixement de la productivitat.

 • Optimització de recursos.

 • Fabricació de defectes zero.

 • Programació intel·ligent.

Smart Platforms Eurecat

Smart platforms

 • Servei d’anàlisi de dades (SaaS).

 • Gestió predictiva (recursos, processos, demanda).

 • Suport en la decisió en temps real.

 • Informes avançats: indicadors clau de rendiment (KPI), quadre de comandament (dashboard), etc.

 • Caracterització i anàlisi de l’escenari.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

Multimèdia

Watener, spin-off d’Eurecat i el Grupo Inclam per a la operació i la gestió de xarxes d’aigua potable.

Projecte europeu ICT4Water

Projecte europeu Preview

Sectors més representatius

Projectes més rellevants

Sim4Nexus Projecte Eurecat

Sim4Nexus

Sistema integrat, eficient i sostenible dels recursos del sòl, l’aliment, l’energia i el clima.

GreenCharge projecte Eurecat

GreenCharge

Solucions tecnològiques i models de negoci per la càrrega de vehicles elèctrics.

NobelGrid projecte Eurecat

NobelGrid

Solució integrada que permetrà nous models de consum d’energia amb la implicació directa del consumidor final.

STOP-IT projecte Eurecat

Stop-it

Eines d’anàlisis i prevenció de riscos en infraestructures de subministrament d’aigua per contrarestar ciberatacs.

Col·laboradors

Equip Applied Artificial Intelligence

Xavier Domingo Eurecat

Xavier Domingo Albin

Director de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada

Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Diplomat d’Estudis Avançats (DEA) en Intel·ligència Artificial per la Universitat de Lleida (UdL). Té vint anys d’experiència en el desenvolupament de serveis intel·ligents basats en dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, arquitectures híbrides d’alt rendiment amb capacitat d’anàlisi de dades i optimització aplicada a la gestió predictiva i prescriptiva, programació, planificació dinàmica o automatització.

Actualitat

 • impetus

Eurecat coordina un projecte europeu dotat amb 14,8 milions d’euros per accelerar la resposta del continent al canvi climàtic

El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte IMPETUS, que compta amb un pressupost de 14,8 milions d'euros amb l'objectiu d'accelerar la resposta d'Europa al canvi climàtic i definir accions concretes mitjançant mesures innovadores, amb la finalitat de contribuir a l'adaptació climàtica i avançar per aspirar a ser el primer continent [...]

 • tracker FACSA Eurecat

Un nou model predictiu geoespacial desenvolupat per FACSA i Eurecat permet prevenir riscos per a la salut pública a partir de les aigües residuals

FACSA, empresa de Grupo Gimeno especialitzada en la gestió del cicle integral de l'aigua, i el centre tecnològic Eurecat continuen innovant en el desenvolupament de solucions digitals que permetin l'anàlisi i el seguiment epidemiològic a través de l'aigua residual. En concret, FACSA ha fet un pas més en el seu [...]

 • vitigeoss

Eurecat aplicarà models d’intel·ligència artificial usant dades geo-espacials per generar indicadors que ajudin a una gestió sostenible de les vinyes

El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu VitiGEOSS, que integra l’analítica de dades satel·litals, drons, maquinària i dades de sensors instal·lats en el camp, per desenvolupar nous serveis destinats a la millora de la gestió d’explotacions vitivinícoles. Amb la finalitat de facilitar la gestió sostenible de vinyes, es generaran [...]