Applied Artificial Intelligence

La Unitat de Applied Artificial Intelligence d’Eurecat desenvolupa solucions innovadores (algoritmes, mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d’intel·ligència artificial i gestió del coneixement, especialment orientades al sector industrial, energètic i de sostenibilitat.

Experiència

intel·ligencia integrada eurecat

Interoperabilitat, distribució i col·laboració d’intel·ligència integrada

 • Sensors virtuals.

 • Intel·ligència integrada per a decisions locals.

 • Internet de les coses (IoT).

 • Digital twins.

interoperabilitat eurecat

Interoperabilitat, normalització i homogeneïtzació

 • Interoperabilitat i compartició de dades entre serveis.

 • Plataformes IoT combinades amb funcions de dades massives (big data).

 • Integració, homogeneïtzació i estandarització de fonts de dades heterogènies.

intel·ligencia artificial eurecat

Transformant les dades en coneixement utilitzable

 • Neteja i preparació de dades per a una anàlisi addicional.

 • Anàlisi aplicada de dades geoespacials i sèries temporals.

 • Optimització de processos i recursos.

 • Enginyeria del coneixement i web semàntica.

arquitectures dades

Arquitectures híbrides especialitzades

 • Intel·ligència artificial com a servei (AlaaS).

 • Arquitectures híbrides (big data, IoT, semantics).

 • Insigth platforms.

 • Suport a la decisió i recomanacions en temps real.

Serveis

Smart Objects Eurecat

Smart objects

 • Prototipatge ràpid.

 • PoC.

 • Digitalització i connectivitat.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

hiperconnectivitat eurecat

Hiperconnectivitat

 • Integració de sistemes i homogeneïtzació.

 • PoC.

 • Virtualització.

 • Consultoria especialitzada i formació.

Smart Data Eurecat

Smart data

 • Qualitat de dades.

 • Manteniment intel·ligent / Vida útil d’actius i millora de l’ús.

 • Predicció de qualitat / conservació.

 • Previsió de la demanda.

 • Predicció del creixement de la productivitat.

 • Optimització de recursos.

 • Fabricació de defectes zero.

 • Programació intel·ligent.

Smart Platforms Eurecat

Smart platforms

 • Servei d’anàlisi de dades (SaaS).

 • Gestió predictiva (recursos, processos, demanda).

 • Suport en la decisió en temps real.

 • Informes avançats: indicadors clau de rendiment (KPI), quadre de comandament (dashboard), etc.

 • Caracterització i anàlisi de l’escenari.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

Multimèdia

Watener, spin-off d’Eurecat i el Grupo Inclam per a la operació i la gestió de xarxes d’aigua potable.

Projecte europeu ICT4Water

Projecte europeu Preview

Sectors més representatius

Projectes més rellevants

Sim4Nexus Projecte Eurecat

Sim4Nexus

Sistema integrat, eficient i sostenible dels recursos del sòl, l’aliment, l’energia i el clima.

GreenCharge projecte Eurecat

GreenCharge

Solucions tecnològiques i models de negoci per la càrrega de vehicles elèctrics.

NobelGrid projecte Eurecat

NobelGrid

Solució integrada que permetrà nous models de consum d’energia amb la implicació directa del consumidor final.

STOP-IT projecte Eurecat

Stop-it

Eines d’anàlisis i prevenció de riscos en infraestructures de subministrament d’aigua per contrarestar ciberatacs.

Col·laboradors

Equip Applied Artificial Intelligence

Gabriel Anzaldi Eurecat

Gabriel Anzaldi

Director de la Unitat de Applied Artificial Intelligence d’Eurecat

Graduat amb honors en Enginyeria Electrònica, ha realitzat estudis avançats d’electrònica (UPC) i ha participat en activitats de transferència de tecnologia als EUA i a França. Compta amb més de 20 anys d’experiència multidisciplinària com a Enginyer de Disseny, Investigador, Director tècnic, Director d’R+D i CTO. Ha col·laborat tant amb pimes com en grans empreses, destacant un desplegament d’una fàbrica intel·ligent a la Xina (2005).

Com a director d’unitat de Applied Artificial Intelligence d’Eurecat lidera un equip d’investigació centrat en la Intel·ligència Artificial (AI) aplicada per a la gestió de la indústria i els recursos. També col·labora amb la Comissió Europea en el desenvolupament d’estratègies digitals.

Actualitat

 • eurecat granges intel·ligència artificial

Intel·ligència Artificial per incrementar la producció i competitivitat de les granges

El centre tecnològic Eurecat ha desenvolupat i validat un nou model basat en Intel·ligència Artificial per a granges del sector porcí, amb l’objectiu d’ajudar les empreses a prendre decisions més informades per incrementar la seva productivitat i competitivitat. El projecte, impulsat per la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada d’Eurecat, s’ha dut [...]

 • eurecat aigües residuals covid19

Eurecat col·labora en la traçabilitat de la presència de restes gèniques del SARS-CoV-2 a les depuradores catalanes

La plataforma #SARSaigua_CAT informa de la presència, tendències i oscil·lacions de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a les aigües residuals d’entrada de diverses depuradores catalanes, dins del projecte de recerca ‘Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals’, iniciat el passat juliol pels Departaments de Territori -a través de l’ACA- [...]