Applied Artificial Intelligence

La Unitat de Applied Artificial Intelligence d’Eurecat desenvolupa solucions innovadores (algoritmes, mètodes, plataformes) basades en la combinació de tecnologies d’intel·ligència artificial i gestió del coneixement, especialment orientades al sector industrial, energètic i de sostenibilitat.

Experiència

intel·ligencia integrada eurecat

Interoperabilitat, distribució i col·laboració d’intel·ligència integrada

 • Sensors virtuals.

 • Intel·ligència integrada per a decisions locals.

 • Internet de les coses (IoT).

 • Digital twins.

interoperabilitat eurecat

Interoperabilitat, normalització i homogeneïtzació

 • Interoperabilitat i compartició de dades entre serveis.

 • Plataformes IoT combinades amb funcions de dades massives (big data).

 • Integració, homogeneïtzació i estandarització de fonts de dades heterogènies.

intel·ligencia artificial eurecat

Transformant les dades en coneixement utilitzable

 • Neteja i preparació de dades per a una anàlisi addicional.

 • Anàlisi aplicada de dades geoespacials i sèries temporals.

 • Optimització de processos i recursos.

 • Enginyeria del coneixement i web semàntica.

arquitectures dades

Arquitectures híbrides especialitzades

 • Intel·ligència artificial com a servei (AlaaS).

 • Arquitectures híbrides (big data, IoT, semantics).

 • Insigth platforms.

 • Suport a la decisió i recomanacions en temps real.

Serveis

Smart Objects Eurecat

Smart objects

 • Prototipatge ràpid.

 • PoC.

 • Digitalització i connectivitat.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

hiperconnectivitat eurecat

Hiperconnectivitat

 • Integració de sistemes i homogeneïtzació.

 • PoC.

 • Virtualització.

 • Consultoria especialitzada i formació.

Smart Data Eurecat

Smart data

 • Qualitat de dades.

 • Manteniment intel·ligent / Vida útil d’actius i millora de l’ús.

 • Predicció de qualitat / conservació.

 • Previsió de la demanda.

 • Predicció del creixement de la productivitat.

 • Optimització de recursos.

 • Fabricació de defectes zero.

 • Programació intel·ligent.

Smart Platforms Eurecat

Smart platforms

 • Servei d’anàlisi de dades (SaaS).

 • Gestió predictiva (recursos, processos, demanda).

 • Suport en la decisió en temps real.

 • Informes avançats: indicadors clau de rendiment (KPI), quadre de comandament (dashboard), etc.

 • Caracterització i anàlisi de l’escenari.

 • Consultoria especialitzada i formació.

 • Laboratoris.

Multimèdia

Watener, spin-off d’Eurecat i el Grupo Inclam per a la operació i la gestió de xarxes d’aigua potable.

Projecte europeu ICT4Water

Projecte europeu Preview

Sectors més representatius

Projectes més rellevants

Sim4Nexus Projecte Eurecat

Sim4Nexus

Sistema integrat, eficient i sostenible dels recursos del sòl, l’aliment, l’energia i el clima.

GreenCharge projecte Eurecat

GreenCharge

Solucions tecnològiques i models de negoci per la càrrega de vehicles elèctrics.

NobelGrid projecte Eurecat

NobelGrid

Solució integrada que permetrà nous models de consum d’energia amb la implicació directa del consumidor final.

STOP-IT projecte Eurecat

Stop-it

Eines d’anàlisis i prevenció de riscos en infraestructures de subministrament d’aigua per contrarestar ciberatacs.

Col·laboradors

Equip Applied Artificial Intelligence

Xavier Domingo Eurecat

Xavier Domingo Albin

Director de la Unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada

Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Diplomat d’Estudis Avançats (DEA) en Intel·ligència Artificial per la Universitat de Lleida (UdL). Té vint anys d’experiència en el desenvolupament de serveis intel·ligents basats en dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, arquitectures híbrides d’alt rendiment amb capacitat d’anàlisi de dades i optimització aplicada a la gestió predictiva i prescriptiva, programació, planificació dinàmica o automatització.

Actualitat

Un nou sistema de manteniment predictiu permetrà la gestió intel·ligent de l’enllumenat públic

Un nou sistema de manteniment predictiu intel·ligent per als sistemes d'enllumenat públic permetrà la integració de múltiples fonts de dades i el seu processament en temps real a través d'algorismes d'Intel·ligència Artificial, per facilitar la generació de recomanacions predictives, la identificació d'anomalies i l'anticipació de falles, així com la [...]