Big Data Analytics

Big Data Analytics 2016-10-23T16:52:10+00:00

Big Data 

Analytics 

Disseny i implementació d’eines per a l’extracció d’informació de valor a partir de fonts diverses de dades (xarxes socials, Open Data, posicionament interior, etc.), emprant una infraestructura apropiada per al processament de Big Data i la visualització dels resultats.

En aquest àmbit d’expertesa, conviuen a Eurecat perfils i activitats que s’ubiquen des de l’àmbit de l’R+D aplicada fins a l’àmbit de la transferència a l’empresa, en el marc del Big Data CoE Barcelona.

Principals línies de recerca:

Posicionament en recintes tancats
Infraestructura (BigData): computació distribuïda, stream processing, persistència políglota)
Analítica de Dades (modelat d'usuari, modelat predictiu, analítica geoespacial, recomanadors)
Visualització (avatars interactius, visualització 3D interactiva, catàlegs digitals)

Serveis

  • Big Data i Analítica de Dades
  • Visualitzacions de models territorials i de planejament d’infraestructures
  • Eines d’auto-formació i màrqueting multiplataforma (entorns virutals i realitat augmentada).
  • Frontends per simuladors i visualització de producte industrial
  • Indoor positioning
  • Posicionament en recintes tancats
  • Implementació i integració de sistemes de posicionament indoor
  • Disseny i desplegament de la xarxa/dispositius de posicionament
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!