Equip investigació Ciències Òmiques

nuria canela eurecat

Núria Canela

Directora de la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat

Doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (2002). Compta una llarga experiència tant en el marc de la investigació acadèmica com industrial i ha format part de Plataformes i Serveis Científics i Tècnics dedicats a les Ciències Òmiques (Genòmica, Transcriptòmica, Proteòmica i Metabolòmica). És coautora de diversos articles d’investigació en revistes internacionals, i els seus principals contribucions científiques se centren en el camp de la proteòmica funcional i en la millora i la integració de tota la informació obtinguda amb diverses metodologies òmiques, per poder generar una visió holística més realista de la biologia de sistemes. Tots aquests treballs li han permès acumular experiència en una àmplia gamma de biotecnologies. Actualment el seu treball en la Unitat Tecnològica de Ciències Òmiques de Eurecat, es centra en l’aplicació de les metodologies Òmiques a l’estudi de sistemes biològics, des dels més senzills com els cultius cel·lulars, fluids biològics, teixits, fins als més complexes com són les comunitats microbianes de la microbiota humana.

Investigadors

Miguel Angel Omiques Eurecat

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

INVESTIGADOR AVANÇAT ESPECIALISTA EN RMN

Doctor en Química i especialista en metabolòmica dirigida i no dirigida a la UT COS d’Eurecat. La seva experiència científica li permet fer servir tècniques de RMN per l’anàlisi de diverses tipologies de mostres biològiques i alimentàries. En l’actualitat treballa en l’aplicació, posta a punt i optimització de metodologies de RMN els diferents anàlisis requerits en projectes del propi centre i per usuaris de la UT COS.

silueta eurecat

ADRIÀ CERETÓ

ESPECIALISTA EN BIOINFORMÀTICA

Llicenciat en Biotecnologia i Màster en Nutrició i Metabolisme per la Universitat Rovira i Virgili, on també ha cursat el doctorat en Quimioinformàtica. Especialista en bioinformàtica, anàlisis metagenòmica, ensamblatge de genomes i anàlisi de dades (data science) en general. Treballa a la UT COS realitzant activitats d’investigació i suport bioinformàtic per projectes propis i per companyies i centres de R+D externs, en els sectors relacionats amb l’alimentació i la salut.

lorena garcia eurecat

LORENA GARCIA

TÈCNIC ESPECIALISTA EN BIOLOGIA MOLECULAR

Tècnica especialitzada en Biologia Molecular. Actualment treballa com a tècnic especialista en la plataforma de Genòmica i Transcriptòmica a la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat portant a terme diferents projectes de metagenòmica i estudis nutricionals. Experta en l’extracció i manipulació de l’ADN i RNA, i creació de llibreries per Next Generation Secuencing (Plataformes Ion Torrent i S5). Amb una àmplia experiència i entrenament en les rutines pròpies de laboratori i coneixement de tècniques i està àmpliament familiaritzada amb l’ús d’equipaments i processos de genòmica i transcriptòmica, com extracció de RNA/DNA, electroforesis en gel, quantificació i control de qualitat del ADN, RNA i proteïnes amb el Bioanalyzer, tècniques de PCR i RT-PCR, anàlisi d’expressió gènica diferencial per arrays de baixa densitat, anàlisi de poliformismes genètics, seqüenciació de DNA Sanger i NGS, automatització de la preparació de mostres amb Agilent Bravo, tècniques ELISA, i especialista dels anàlisis amb tecnologia xTAG mitjançant l’equip Bioplex. Durant la seva experiència professional ha participat en grans projectes de R+D.

Nerea Abasolo eurecat omiques

NEREA ABASOLO

INVESTIGADORA AVANÇADA ESPECIALSITA EN GENÒMICA I TRANSCRIPTÒMICA

Doctora en Bioquímica per la Universitat Rovira i Virgili amb un doctorat centrat en l’anàlisi genètic i bioquímic de l’esquizofrènia. Actualment treballa com investigadora a la Unitat Tecnològica de Ciències Òmiques d’Eurecat. La seva àmplia experiència científica li permet l’ús de tècniques múltiples de biologia molecular. Així mateix, té experiència en l’anàlisi i interpretació de dades procedent d’estudis genètics. Ha participat en nombrosos projectes d’R+D i és autora de 10 publicacions científiques en revistes de prestigi internacional.

Elena torrel omiques eurecat

HELENA TORRELL

INVESTIGADORA AVANÇADA ESPECIALISTA EN GENÒMICA I METAGENÒMICA

Doctora en Biomedicina i llicenciada en Biotecnologia. Actualment és investigadora de la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat i treballa desenvolupant aplicacions de metagenòmica en l’àmbit de l’alimentació funcional mitjançant seqüenciació massiva, així com aplicant eines bioinformàtiques d’anàlisi i processament de dades. posseeix un gran coneixement en una àmplia varietat de tècniques genètiques i genòmiques, tals com expressió gènica, genotipat, biologia funcional i seqüenciació massiva. Ha participat en un projecte d’investigació i és autora de 9 publicacions científiques.

pol herrero eurecat òmiques

POL HERRERO

INVESTIGADOR AVANÇAT ESPECIALISTA EN METABOLÒMICA I PROTEÒMICA

Doctor en Química per la Universitat Rovira i Virgili (URV), Màster en Química Analítica Avançada per la Universitat de Barcelona (UB) i Llicenciat en Química per la mateixa universitat (UB). La seva activitat professional des de fa diversos anys s’ha centrat en el camp de la química analítica, concretament en el desenvolupament de metodologies mitjançant cromatografia i espectrometria de masses (LC-MS). Actualment treballa com investigador a la Unitat de Ciències òmiques d’Eurecat com especialista en les àrees de metabolòmica i proteòmica, on desenvolupa aplicacions de Proteòmica i Metabolòmica per companyies i centres d’R+D en l’àmbit de la salut, alimentació i mediambient.

Toni del Pino omiques eurecat

TONI DEL PINO

INVESTIGADOR AVANÇAT ESPECIALISTA EN METABOLÒMICA I PROTEÒMICA

Doctor en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària per la Universitat de Lleida. Màster en Química Analítica Avançada i Llicenciatura Química en la Universitat de Barcelona. Actualment treballa com a  tècnic en la Unitat de Ciències Òmiques de Eurecat. La seva experiència científica li permet l’ús de tècniques de cromatografia acoblades a espectrometria de masses per el anàlisis de mostres biològiques i alimentaries.

maria guirro eurecat

MARIA GUIRRO

INVESTIGADORA JUNIOR ESPECIALISTA EN PROTEÒMICA

Graduada en Bioquímica i Biologia Molecular i en possessió d’un màster en Nutrició i Metabolisme de la Universitat Rovira i Virgili. Des de el 2015 forma part del Grup de Recerca en Nutrigenòmica de la Universitat Rovira i Virgili on està acabant la seva tesis doctoral relacionada amb les ciències òmiques, el principal objectiu de la tesis és estudiar el paper de la microbiota en l’obesitat utilitzant una estratègia integrativa de metagenòmica i metaproteòmica. Des de el 2018 forma part de la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat com a investigadora junior en l’àrea de proteòmica, treballant principalment en preparació de mostres i data anàlisis.

iris samarra eurecat omiques

IRIS SAMARRA

INVESTIGADORA JUNIOR DE CROMATOGRAFIA I ESPECTROMETRIA DE MASSES

Graduada en Ciències Biomèdiques. Actualment treballa com a tècnic de cromatografia i espectrometria de masses a la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat. Les seves principals funcions són la participació en projectes de metabolòmica dirigida, incloent la preparació de mostres biològiques i el seu posterior anàlisi amb tècniques de cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses de triple quadrupol (QqQ). També té experiència en altres tècniques com la cromatografia de gasos, quadrupol de temps de vol (qTOF) i diverses tècniques de preparació de mostra.

elisabet foguet eurecat

ELISABET FOGUET

INVESTIGADORA JUNIOR EN ESPECTROMETRIA DE MASSES I MALDI IMAGING

Graduada en Bioquímica i Biologia Molecular i amb un Màster en investigació clínica aplicada a les ciències de la Salut. Actualment treballa en la Unitat de Ciències Òmiques amb espectrometria de masses. També participa en projectes de proteòmica dirigida i no dirigida per espectrometria de masses en mostres biològiques i alimentaries i la posta a punt de les diferents aplicacions per MALDI-TOF com son el MALDI Biotyper i el MALDI Imaging.

isabel baiges omiques

ISABEL BAIGES

INVESTIGADORA AVANÇADA I TÈCNICA DE QUALITAT

Doctora en Bioquímica per la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat professional des de fa diversos anys ha passat des de la Biologia Molecular fins a la Transcriptòmica i Proteòmica. Ha treballat amb diverses mostres biològiques com llevats, cèl·lules animals, plantes i animals. És coautora de 14 articles d’investigació i tots aquests treballs li han permès acumular una àmplia experiència amb l’ús de diferents tècniques d’anàlisi.

marc riu eurecat

MARC RIU

INVESTIGADOR JUNIOR ESPECIALISTA EN LC-MS I GC-MS

Llicenciat en Química (2002) i Bioquímica (2003) i Doctor per la Universitat Rovira i Virgili (2011), amb la presentació del treball “Determinació analítica de 2,4,6-tricloroanisole i altres cloroanisoles en vins i suros”. Ha treballat durant 13 anys en l’empresa privada com a responsable tècnic en un laboratori en l’àrea de nutrició i salut animal. La seva experiència científica li permet l’ús de tècniques de cromatografia líquida i gasosa, entre d’altres, per a l’anàlisi de mostres biològiques i alimentàries. Actualment a la UT-COS està treballant com a investigador especialista en metabolòmica dirigida.

HÉCTOR PALACIOS

INVESTIGADOR JUNIOR ESPECIALISTA EN RMN

Graduat en Bioquímica i Biologia Molecular i en possessió d’un màster en Nutrició i Metabolisme de la Universitat Rovira i Virgili. Des de el 2016 forma part del Grup de Recerca en Nutrigenòmica de la Universitat Rovira i Virgili on està acabant la seva tesis doctoral relacionada amb la metabolómica, el principal objectiu de la tesis és estudiar l’efecte d’un extracte de proantocianidines del pinyol del raïm als ritmes circadians del metabolisme del fetge. Des de el 2019 forma part de la Unitat de Ciències Òmiques d’Eurecat com a investigador junior en l’àrea de RMN, treballant principalment en preparació de mostres i data anàlisis.