Functional Printing & Embedded Devices

//Functional Printing & Embedded Devices
Functional Printing & Embedded Devices 2017-10-10T11:20:57+00:00

Functional Printing & Embedded Devices Eurecat és un àrea especialitzada en formulació i deposició de materials, electrònica impresa i electrònica convencional. L’àrea aporta funcionalitat a superfícies rígides i flexibles i també a objectes a través de:

Experiència

 • Formulació i deposició de tintes funcionals

 • Tecnologia electroluminiscent (EL)

 • Mòduls fotovoltaics orgànics (OPV)

 • Dispositius LED híbrids (HYLED)

 • Impressió de circuits elctrònics

 • Electrònica estàtica

 • Injecció i termoconformat d’electrònica impresa (IME)

 • Impressió de sensors

 • Tecnologia RFID/NFC

 • Disseny de nous dispositius electrònics i prototipat

 • Desenvolupament de sistemes Internet of Things (IoT)

 • Redisseny i millora de dispositius electrònics

Serveis

 • Assessorament tècnic. Estat de l’art.

 • Estudi de viabilitat tècnica.

 • Acompanyament industrialització

 • Formació especialitzada

 • Projectes públic-privats

 • Demostradors

 • Prototipat

 • Preseries i escala industrial

La línia de Smart Engineering & Sensors dins de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices a Eurecat, té com a missió la innovació, disseny i desenvolupament de noves aplicacions que involucren la integració electrònica en tot tipus de dispositius intel·ligents.

Els dispositius intel·ligents desenvolupats per la línia de Smart Engineering & Sensors són interactius, comunicats entre ells, o comunicats amb el Internet de les coses (IoT), integrant electrònica permetent aquesta comunicació així com les aplicacions particulars que desenvolupen segons els requeriments dels nostres clients.

El disseny i desplegament de xarxes de sensors o repetidors, tractament de dades i senyals, així com la comunicació mitjançant l’ús de tecnologies sense fils (Bluetooth Low Energy, Zigbee, Wi-Fi…), junt amb el redisseny i millora de dispositius electrònics existents, són també algunes de les nostres capacitats.

L’electrònica impresa (printed electonics) fa referencia a la fabricació de components electrònics sobre diferents substrats mitjançant tècniques d’impressió convencionals.

L’avantatge principal de l’electrònica impresa resideix en l’ús de tintes funcionals que permeten imprimir circuits electrònics en un ampli ventall de substrats, en particular els que no són accessibles als circuits tradicionals, tals com plàstics, teixits o paper.

En aquest sentit la línia estratègica de Printed Electronics dins de la Unitat Tecnològica Functional Printing & Embedded Devices a Eurecat és membre de la Associació Europea d’Electrònica Orgànica (OE-A) i està especialitzada en la impressió i desenvolupament de noves solucions de circuits electrònics, elements actius (inductàncies, díodes), elements passius (resistències, condensadors, antenes) i sensors sobre substrats flexibles mitjançant la impressió de tintes conductores, semiconductores i dielèctriques.

La línia de Fotònica forma part de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices es dedica a la recerca i desenvolupament de dispositius optoelectrònics impresos. Els dispositius optoelectrònics funcionen gràcies a la interacció entre la llum i l’electricitat. En concret, treballem sobre:

Cel·les solars (OPV) on la llum provinent del sol es transforma en electricitat. Els díodes estan formats per multicapes de materials inorgànics i orgànics.

Díodes electroluminescents inorgànics (EL) on l’electricitat es transforma en llum. També es tracta d’un sistema multicapa format per materials inorgànics preparats per diverses tècniques d’impressió com serigrafia o impressió ink-jet . La superfície d’il·luminació es plana i pot ser flexible.

Díodes electroluminescents híbrids (HyLED) per transformar l’electricitat en llum. Es tracta d’un tipus de dispositius innovadors on es combinen capes orgàniques emissores de llum amb capes inorgàniques per transportar la càrrega el què aporta la versatilitat del component orgànic amb l’estabilitat a l’aire proporcionada per les capes inorgàniques. La superfície d’il·luminació es plana, pot ser flexible i els díodes s’encenen a 3 V, funcionant amb corrent contínua.

Multimèdia

Lighting Cube

Teixit funcional

Wereable Memory Skin Game

Functional Printed & Embedded Devices Team

Paul Lacharmoise Eurecat

Paul Lacharmoise

Director de la Unitat de Functional Printed & Embedded Devices.

Doctor en Física per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, va investigar semiconductors orgànics en el camp de la espectroscòpia de mol·lècula única i fotolluminiscència de camp similar de nanocristalls orgànics. Posteriorment, es va decantar per l’investigació aplicada en el camp de la electrònica impresa, especialment en els dispositius fotovoltaics i optoelectrònics orgànics.
És co-autor de 20 articles revisats en revistes científiques i ha participat en diversos projectes d’investigació en electrònica impresa tant a nivell europeu com espanyol.
Actualment dirigeix la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Embebuts en el Centre Tecnològic Eurecat.

Actualitat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!