Functional Textiles

Functional Textiles 2017-06-22T09:05:29+00:00

Functional Textiles Eurecat

Recerca i desenvolupament de noves estructures tèxtils i pecesfuncionals que permetin donar solucions més eficients, pel que fa a costos i propietats funcionals i estructurals, davant les limitacions inherents a les tecnologies tradicionals (en general rígides i costoses).

Línies de recerca

1) Teixits multifuncionals

1.- Disseny conceptual d’una estructura funcional, ja siguin sensors, actuadors o funcionalitats passives.
2.- Recerca de materials funcionals que existeixin en format de filament que puguin ser teixits.
3.- Selecció de la tecnologia tèxtil més adient per aconseguir la complexitat de l’estructura desitjada i que permeti treballar amb els filaments existents.
4.- Modificació de les matèries comercials per adaptar-les als requeriments de l’estructura definida (torsió de fibres, recobriments i trenats, entre d’altres.)
5.- Evolució de l’estructura tèxtil mitjançant tècniques de tissatge complexes.

2) Preformes per materials compostos

1.- Selecció de la tecnologia tèxtil més adient per desenvolupar la preforma desitjada.
2.- Disseny conceptual de l’estructura de teixit que s’adapti a la preforma desitjada, en base a la tecnologia seleccionada.
3.- Modificació de les matèries per protegir les fibres de reforç, aconseguir els percentatges de mescla requerits pels processos de curat, i els espessors que permet la tecnologia tèxtil.
4.- Evolució de l’estructura tèxtil mitjançant tècniques de tissatge complexes

3) E-TEXTILES

1.-Disseny conceptual de la peça de roba funcional.
2.-Estudi de les possibles solucions tecnològiques existents per integrar a la peça, així com desenvolupament d’estructures funcionals tèxtils pròpies.
3.- Estudi per a l’optimització de les comunicacions i cablejat.
4.- Patronatge i desenvolupament del prototip.
5.- Disseny i desenvolupament d’electrònica de control de la peça funcional.

4) Smart Concept

1.-Disseny conceptual de la solució en base als requeriments identificats, tenint en compte conceptes ergonòmics i estètics.
2.- Selecció dels materials i teixits tècnics.
3.-Desenvolupament de la prova de concepte.
4.- Transferència i valorització cap al client.

Eurecat compta amb laboratoris a Mataró i Canet de Mar (Barcelona):

– Laboratori smart textiles i wearables.
– Laboratori de fabricació de teixits avançats.

Premsa

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!