Impressió Funcional i Dispositius Integrats

La Unitat de Impressió Funcional i Dispositius Integrats Eurecat és un àrea especialitzada en formulació i deposició de materials, electrònica impresa i electrònica convencional. L’àrea aporta funcionalitat a superfícies rígides i flexibles i també a objectes a través de:

Experiència

 • Formulació i deposició de tintes funcionals.

 • Tecnologia electroluminiscent (EL).

 • Mòduls fotovoltaics orgànics (OPV).

 • Dispositius LED híbrids (HYLED).

 • Impressió de circuits electrònics.

 • Electrònica elàstica.

 • Injecció i termoconformació d’electrònica impresa (IME).

 • Impressió de sensors.

 • Tecnologia RFID/NFC.

 • Disseny de nous dispositius electrònics i prototipatge.

 • Desenvolupament de sistemes d’internet de les coses (IoT).

 • Redisseny i millora de dispositius electrònics.

Serveis

 • Assessorament tècnic. Estat de l’art.

 • Estudi de viabilitat tècnica.

 • Acompanyament a la industrialització.

 • Formació especialitzada.

 • Projectes publicoprivats.

 • Demostradors.

 • Prototipatge.

 • Presèries i escala industrial.

Línies de recerca

smart engineering eurecat

Smart Engineering

La línia de smart engineering & sensors, dins de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices d’Eurecat, té com a missió la innovació, el disseny i el desenvolupament de noves aplicacions que inclouen la integració electrònica en tot tipus de dispositius intel·ligents.

Els dispositius intel·ligents desenvolupats per la línia de Smart Engineering & Sensors són interactius, estan comunicats entre ells o bé amb la internet de les coses (IoT), i integren l’electrònica que permet aquesta comunicació, així com les aplicacions particulars que desenvolupen segons els requeriments dels nostres clients.

El disseny i el desplegament de xarxes de sensors o repetidors, tractament de dades i senyals, així com la comunicació mitjançant l’ús de tecnologies sense fils (Bluetooth Low Energy, Zigbee, Wi-Fi, etc.), juntament amb el redisseny i la millora de dispositius electrònics existents, són també algunes de les nostres capacitats.

electronica impresa eurecat

Electrònica impresa

L’electrònica impresa (printed electronics) fa referència a la fabricació de components electrònics sobre diferents substrats mitjançant tècniques d’impressió convencionals.

L’avantatge principal de l’electrònica impresa resideix en l’ús de tintes funcionals que permeten imprimir circuits electrònics en un ampli ventall de substrats, en particular els que no són accessibles als circuits tradicionals, com ara plàstics, teixits o paper.

En aquest sentit la línia estratègica de printed electronics dins de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices d’Eurecat és membre de la Associació Europea d’Electrònica Orgànica (OE-A) i està especialitzada en la impressió i el desenvolupament de noves solucions de circuits electrònics, elements actius (inductàncies, díodes), elements passius (resistències, condensadors, antenes) i sensors sobre substrats flexibles mitjançant la impressió de tintes conductores, semiconductores i dielèctriques.

fotonica impresa eurecat

Fotònica impresa

La línia de fotònica forma part de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices i es dedica a la recerca i el desenvolupament de dispositius optoelectrònics impresos. Els dispositius optoelectrònics funcionen gràcies a la interacció entre la llum i l’electricitat. En concret, treballem sobre el següent:

Cel·les solars (OPV) on la llum provinent del sol es transforma en electricitat. Els díodes estan formats per multicapes de materials inorgànics i orgànics.

Díodes electroluminescents inorgànics (EL) on l’electricitat es transforma en llum. També es tracta d’un sistema multicapa format per materials inorgànics preparats per a diverses tècniques d’impressió com serigrafia o impressió de raig de tinta. La superfície d’il·luminació és plana i pot ser flexible.

Díodes electroluminescents híbrids (HyLED) per transformar l’electricitat en llum. Es tracta d’un tipus de dispositius innovadors on es combinen capes orgàniques emissores de llum amb capes inorgàniques per transportar la càrrega, la qual cosa aporta la versatilitat del component orgànic amb l’estabilitat a l’aire proporcionada per les capes inorgàniques. La superfície d’il·luminació és plana, pot ser flexible i els díodes s’encenen a 3 V i funcionen amb corrent contínua.

Multimèdia

Lightning Cube

Teixit funcional

Wereable Memory Skin Game

SmartEEs RFLEX

Convocatòria per presentar solucions d’electrònica flexible i portàtil

Smartees

El hub d’acceleració tecnològica SmartEEs2 llança una sèrie d’Open Calls per donar suport a empreses i startups de diferents sectors en la digitalització dels seus negocis i facilitar el seu accés a nous mercats mitjançant la integració de tecnologies d’electrònica flexible i portàtil (FWE, per les seves segles en anglès). Eurecat forma part del consorci d’aquest hub d’innovació, juntament amb 13 altres centres tecnològics de la Unió Europea.

Presenta el teu projecte!

Properes Open Calls:

 • 15 de gener del 2021
 • 7 de maig del 2021
 • 31 d’agost del 2021

Sectors més representatius

Projectes més rellevants

Optogenerapy projecte

Optogenerapy

Desenvolupament d’implants de teràpia cel·lular optogenètica mitjançant electrònica impresa amb materials biocompatibles per administrar dosis de proteïnes terapèutiques a pacients amb esclerosi múltiple.

Do Change projecte

Do Change

Sistema de gestió per millorar la salut i el benestar. Eurecat ha desenvolupat una espàtula amb electrònica impresa que permet mesurar el nivell de sodi automàticament i portar-ne l’històric al mòbil.

Smartees projecte

SmartEEs

Hub d’acceleració tecnològica per ajudar a empreses europees innovadores a accedir a nous mercats i fer créixer el seu negoci a partir de l’adopció de tecnologies OLAE (Organic Light Advanced Electronics).

Equip Functional Printed & Embedded Devices

paul lacharmoise

Paul Lacharmoise

Director de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices

Doctor en Física per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, va investigar semiconductors orgànics en el camp de l’espectroscòpia de molècula única i fotoluminescència de camp similar de nanocristalls orgànics. Posteriorment, es va decantar per la investigació aplicada en el camp de l’electrònica impresa, especialment en els dispositius fotovoltaics i optoelectrònics orgànics.

És coautor de 20 articles revisats en revistes científiques i ha participat en diversos projectes d’investigació en electrònica impresa tant a nivell europeu com espanyol.

Actualment dirigeix la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices d’Eurecat.

Actualitat