Impressió funcional i sistemes integrats

Disposem d’una llarga experiència en impressió de dispositius de capa fina, que en combinació amb les nostres capacitats en electrònica convencional, ens permet oferir a les empreses productes més flexibles i innovadors

Experiència

Eurecat compta amb una unitat tecnològica amb més de deu anys d’experiència en electrònica impresa i electrònica convencional, la qual, juntament amb altres capacitats del centre, permet aportar solucions a reptes complexos i específics en un ampli ventall de sectors com el mèdic, benestar i salut, esport, packaging i mobilitat, entre d’altres.​

Formem part dels clústers i associacions més importants en el camp de l’electrònica impresa com la OE-A, el Clúster Functional Print o la Plataforma d’Impressió Avançada 3DNEO. Al llarg del temps, se’ns ha reconegut internacionalment per les nostres innovacions amb diferents premis en fires i congressos com la LOPEC, la ChemPlast o el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya.​

Impressió funcional

 • Formulació i adaptació de tintes funcionals en funció de la tècnica d’impressió o del substrat requerit per a cada cas.​

 • Tractaments superficials per modificar les característiques físiques i químiques dels substrats.​

 • Impressió de dispositius de capa fina per obtenir dispositius flexibles amb capacitat d’adaptació a pràcticament qualsevol tipus de superfície gràcies al seu factor de forma.​

 • Impressió de circuits electrònics flexibles.​

 • Integració i impressió d’antenes d’identificació per radiofreqüència (RFID) i de comunicació de camp proper (NFC).​

 • Identificació i avaluació d’oportunitats per a la millora de productes existents gràcies a la introducció d’electrònica impresa o flexible.

In-Mould Electronics (IME)

 • Disseny de peces funcionals amb dispositius electrònics integrats.​

 • Impressió de circuits electrònics i hibridació de components discrets.​

 • Termoformat de peces plàstiques amb impressió funcional i tintes decoratives.​

 • Sobreinjecció de peces plàstiques amb tintes funcionals i tintes decoratives.

 • Sobreinjecció electrònica impresa amb plàstic rígid i elastòmers flexibles.

Sensors impresors i actuadors

 • Impressió de sensors en substrats flexibles i substrats rígids amb tintes funcionals.​

 • Impressió de biomarcadors no invasius a través d’electrònica impresa i flexible.

 • Sensors electroquímics, sensors potenciomètrics. Biosensors impresos.

 • Elèctrodes selectius de ions (ISE), sensors lateral-flow, microfluídica.​

 • Impressió de dispositius impresos, galgues extensiomètriques, dispositius calefactables, i piezoelèctrics, entre d’altres​.

 • Impressió de circuits electrònics mitjançant diferents tècniques d’impressió​.

 • Desenvolupament de dispositius de diagnòstic PoC (Point of Care),

 • Desenvolupament d’electrònica a mida i captura i anàlisi del senyal.

Smart Engineering

 • Innovació, disseny i desenvolupament de noves aplicacions que inclouen la integració d’electrònica en tot tipus de dispositius Intel·ligents.​

 • Desenvolupament de hardware i firmware a mida​.

 • Desenvolupament de dispositius portables (wearables)​.

 • Comunicació sense fils.

 • Intel·ligència artificial en sistemes integrats.

 • Anàlisi i tractament del senyal.

 • Desenvolupament d’APPs a mida.

Planta Pilot de Plastrònica

Plastrònica: una tecnologia emergent que uneix l’electrònica i els materials plàstics amb  l’objectiu d’obtenir productes d’alt valor afegit dotant-los de funcions o prestacions avançades

Fruit de l’aposta del centre per la impressió funcional, Eurecat ha creat una planta pilot de plastrònica única per les seves característiques al sud d’Europa per a que les empreses puguin testejar proves de conceptes incorporant electrònica impresa i híbrida en superfícies plàstiques per a diferents aplicacions.

La planta està composta per dues sales blanques que permeten la combinació ordenada de diferents processos de fabricació: una dedicada a la impressió i l’electrònica i una altra orientada als processos plàstics.

Més informació

Serveis

diagnosi cientificotecnologia eurecat

Diagnosi Cientificotecnològica

 • Anàlisi i identificació d’oportunitats de millora de productes mitjançant la incorporació d’electrònica impresa, flexible o híbrida.​

 • Estats de l’art i assessorament tècnic.

 • Estudis de viabilitat tècnica.​

 • Estudi en laboratori d’anàlisi propi per a la caracterització de paràmetres físics, químics de tintes i substrats.

innovacio i desenvolupament eurecat

Desenvolupament i innovació

 • Desenvolupament de proves de concepte i demostradors​.

 • Prototipatge​.

 • Pre-sèries i escalat industrial​.

 • Suport i acompanyament en el procés d’industrialització​.

 • Desenvolupament de projectes públics i privats.

 • Formació especialitzada.

Projectes destacats

Octogenerapy

Optogenerapy

Desenvolupament d’implants de teràpia cel·lular optogenètica mitjançant electrònica impresa amb materials biocompatibles.

smartees projecte

Smartees

Hub d’acceleració tecnològica per ajudar a les empreses i startups a l’adopció i integració d’electrònica flexible i portàtil als seus productes i serveis.

Carbodin projecte

Carbodin

Integració de circuits de baix voltatge en panells de compòsits per a la fabricació de carcasses de carrosseries per a ferrocarrils i trens més lleugers i eficients.

Madras projecte

Madras

Desenvolupament de nous materials i processos de fabricació per a una producció d’alt volum de dispositius electrònics i orgànics de gran format (OLAE).

Pots veure tots els projectes aquí

Smartees

Convocatòria per presentar solucions d’electrònica flexible i portàtil

El hub d’acceleració tecnològica SmartEEs llança una sèrie d’Open Calls per donar suport a empreses i startups de diferents sectors en la digitalització dels seus negocis i facilitar el seu accés a nous mercats mitjançant la integració de tecnologies d’electrònica flexible i portàtil (FWE, per les seves segles en anglès). Eurecat forma part del consorci d’aquest hub d’innovació, juntament amb 13 altres centres tecnològics de la Unió Europea.

Properes convocatòries:

 • 7 de maig de 2021
 • 31 d’agost de 2021
Presenta el teu projecte

Multimèdia

Interacciona

Lightning Cube

Optogenerapy

Smartees

Més Vídeos

Equip Impressió funcional i sistemes integrats

paul lacharmoise

Paul Lacharmoise

Director de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices

Doctor en Física per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, va investigar semiconductors orgànics en el camp de l’espectroscòpia de molècula única i fotoluminescència de camp similar de nanocristalls orgànics. Posteriorment, es va decantar per la investigació aplicada en el camp de l’electrònica impresa, especialment en els dispositius fotovoltaics i optoelectrònics orgànics.

És coautor de 20 articles revisats en revistes científiques i ha participat en diversos projectes d’investigació en electrònica impresa tant a nivell europeu com espanyol.

Actualitat

 • eurecat touchless

La Covid-19 impulsa la demanda de productes i sistemes touchless

La Covid-19 fomentarà una nova mobilitat que potenciarà la implantació de tecnologies emergents com són les que permeten la interacció dels polsadors sense contacte amb les superfícies, també anomenades touchless, les quals, segons el centre tecnològic Eurecat, experimentaran una alta demanda en espais vinculats al transport públic, els llocs d'oci, [...]