Impressió funcional i sistemes integrats

Disposem d’una llarga experiència en impressió de dispositius de capa fina, que en combinació amb les nostres capacitats en electrònica convencional, ens permet oferir a les empreses productes més flexibles i innovadors

Experiència

Eurecat compta amb una unitat tecnològica amb més de deu anys d’experiència en electrònica impresa i electrònica convencional, la qual, juntament amb altres capacitats del centre, permet aportar solucions a reptes complexos i específics en un ampli ventall de sectors com el mèdic, benestar i salut, esport, packaging i mobilitat, entre d’altres.​

Formem part dels clústers i associacions més importants en el camp de l’electrònica impresa com la OE-A, el Clúster Functional Print o la Plataforma d’Impressió Avançada 3DNEO. Al llarg del temps, se’ns ha reconegut internacionalment per les nostres innovacions amb diferents premis en fires i congressos com la LOPEC, la ChemPlast o el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya.​

Impressió funcional

 • Formulació i adaptació de tintes funcionals en funció de la tècnica d’impressió o del substrat requerit per a cada cas.​

 • Tractaments superficials per modificar les característiques físiques i químiques dels substrats.​

 • Impressió de dispositius de capa fina per obtenir dispositius flexibles amb capacitat d’adaptació a pràcticament qualsevol tipus de superfície gràcies al seu factor de forma.​

 • Impressió de circuits electrònics flexibles.​

 • Integració i impressió d’antenes d’identificació per radiofreqüència (RFID) i de comunicació de camp proper (NFC).​

 • Identificació i avaluació d’oportunitats per a la millora de productes existents gràcies a la introducció d’electrònica impresa o flexible.

In-Mould Electronics (IME)

 • Disseny de peces funcionals amb dispositius electrònics integrats.​

 • Impressió de circuits electrònics i hibridació de components discrets.​

 • Termoformat de peces plàstiques amb impressió funcional i tintes decoratives.​

 • Sobreinjecció de peces plàstiques amb tintes funcionals i tintes decoratives.

 • Sobreinjecció electrònica impresa amb plàstic rígid i elastòmers flexibles.

Sensors impresors i actuadors

 • Impressió de sensors en substrats flexibles i substrats rígids amb tintes funcionals.​

 • Impressió de biomarcadors no invasius a través d’electrònica impresa i flexible.

 • Sensors electroquímics, sensors potenciomètrics. Biosensors impresos.

 • Elèctrodes selectius de ions (ISE), sensors lateral-flow, microfluídica.​

 • Impressió de dispositius impresos, galgues extensiomètriques, dispositius calefactables, i piezoelèctrics, entre d’altres​.

 • Impressió de circuits electrònics mitjançant diferents tècniques d’impressió​.

 • Desenvolupament de dispositius de diagnòstic PoC (Point of Care),

 • Desenvolupament d’electrònica a mida i captura i anàlisi del senyal.

Smart Engineering

 • Innovació, disseny i desenvolupament de noves aplicacions que inclouen la integració d’electrònica en tot tipus de dispositius Intel·ligents.​

 • Desenvolupament de hardware i firmware a mida​.

 • Desenvolupament de dispositius portables (wearables)​.

 • Comunicació sense fils.

 • Intel·ligència artificial en sistemes integrats.

 • Anàlisi i tractament del senyal.

 • Desenvolupament d’APPs a mida.

Planta Pilot de Plastrònica

Plastrònica: una tecnologia emergent que uneix l’electrònica i els materials plàstics amb  l’objectiu d’obtenir productes d’alt valor afegit dotant-los de funcions o prestacions avançades

Fruit de l’aposta del centre per la impressió funcional, Eurecat ha creat una planta pilot de plastrònica única per les seves característiques al sud d’Europa per a que les empreses puguin testejar proves de conceptes incorporant electrònica impresa i híbrida en superfícies plàstiques per a diferents aplicacions.

La planta està composta per dues sales blanques que permeten la combinació ordenada de diferents processos de fabricació: una dedicada a la impressió i l’electrònica i una altra orientada als processos plàstics.

Més informació

Serveis

diagnosi cientificotecnologia eurecat

Diagnosi Cientificotecnològica

 • Anàlisi i identificació d’oportunitats de millora de productes mitjançant la incorporació d’electrònica impresa, flexible o híbrida.​

 • Estats de l’art i assessorament tècnic.

 • Estudis de viabilitat tècnica.​

 • Estudi en laboratori d’anàlisi propi per a la caracterització de paràmetres físics, químics de tintes i substrats.

innovacio i desenvolupament eurecat

Desenvolupament i innovació

 • Desenvolupament de proves de concepte i demostradors​.

 • Prototipatge​.

 • Pre-sèries i escalat industrial​.

 • Suport i acompanyament en el procés d’industrialització​.

 • Desenvolupament de projectes públics i privats.

 • Formació especialitzada.

Projectes destacats

Octogenerapy

Optogenerapy

Desenvolupament d’implants de teràpia cel·lular optogenètica mitjançant electrònica impresa amb materials biocompatibles.

smartees projecte

Smartees

Hub d’acceleració tecnològica per ajudar a les empreses i startups a l’adopció i integració d’electrònica flexible i portàtil als seus productes i serveis.

Carbodin projecte

Carbodin

Integració de circuits de baix voltatge en panells de compòsits per a la fabricació de carcasses de carrosseries per a ferrocarrils i trens més lleugers i eficients.

Madras projecte

Madras

Desenvolupament de nous materials i processos de fabricació per a una producció d’alt volum de dispositius electrònics i orgànics de gran format (OLAE).

Pots veure tots els projectes aquí

Smartees

Convocatòria per presentar solucions d’electrònica flexible i portàtil

El hub d’acceleració tecnològica SmartEEs llança una sèrie d’Open Calls per donar suport a empreses i startups de diferents sectors en la digitalització dels seus negocis i facilitar el seu accés a nous mercats mitjançant la integració de tecnologies d’electrònica flexible i portàtil (FWE, per les seves segles en anglès). Eurecat forma part del consorci d’aquest hub d’innovació, juntament amb 13 altres centres tecnològics de la Unió Europea.

Properes convocatòries:

 • 7 de maig de 2021
 • 31 d’agost de 2021
Presenta el teu projecte

Multimèdia

Interacciona

Lightning Cube

Optogenerapy

Smartees

Més Vídeos

Equip Impressió funcional i sistemes integrats

paul lacharmoise

Paul Lacharmoise

Director de la Unitat de Functional Printing & Embedded Devices

Doctor en Física per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, va investigar semiconductors orgànics en el camp de l’espectroscòpia de molècula única i fotoluminescència de camp similar de nanocristalls orgànics. Posteriorment, es va decantar per la investigació aplicada en el camp de l’electrònica impresa, especialment en els dispositius fotovoltaics i optoelectrònics orgànics.

És coautor de 20 articles revisats en revistes científiques i ha participat en diversos projectes d’investigació en electrònica impresa tant a nivell europeu com espanyol.

Actualitat

Electrònica híbrida i flexible amb l’aplicació de la tecnologia de reconeixement gestual mitjançant intel·ligència artificial en productes del sector hàbitat

Habitat Cluster Barcelona, ​​de la mà del centre tecnològic Eurecat i les empreses sòcies Jung i Madersenia, estan duent a terme el projecte ARIES: Artificial Intelligence Embedded on Surfaces, que té per objectiu estudiar la combinació d’electrònica híbrida i flexible amb l’aplicació de la tecnologia de reconeixement gestual mitjançant intel·ligència [...]