Materials metàl·lics i ceràmics

//Materials metàl·lics i ceràmics
Materials metàl·lics i ceràmics 2017-06-09T10:37:59+00:00

Materials Ceràmics i Metàl·lics Eurecat. Encarregats d’investigar la relació entre microestructura i propietats, així com l’optimització de processos industrials.

Experiència

Comportament mecànic

 • Comportament a fatiga i fractura d’aliatges mecànics, ceràmics i elastòmers.
 • Predicció de comportament en servei mitjançant mecànica de la fractura.
 • Caracterització d’unions mecàniques, adhesives i mixtes.
 • Conformabilitat i fractura de xapa.
 • Caracterizació a laboratori i en servei (instrumentació) de components sotmesos a esforços mecànics.
 • Comportament en calent de metalls. Metal·lúrgia física i comportament mecànic d’acers TWIP.

Corrosió i degradació

 • Corrosió i efecte del medi en propietats mecàniques. Biocorrosió.
 • Fragilització per H, corrosió sota tensions i corrosió-fatiga en components estructurals.
 • Estudi de mecanismes de corrosió mitjançant tècniques potenciomètriques.
 • Pintures, recobriments i inhibidors de la corrosió.

Tribologia

 • Desgast i fricció. Inspecció in-situ de dany superficial en components.
 • Mecanismes de desgast en eines de conformació: caracterització i avaluació d’alternatives amb rendiment millorat.
 • Caracterització avançada de superfícies.
 • Fatiga de contacte i micromecànica.
 • Efecte del procés de mecanitzat sobre les propietats superficials.

Tecnologia de superfícies

 • Desenvolupament de recobriments per PVD i CVD sobre metalls, plàstics i ceràmics.
 • Recobriments durs i de baixa fricció per aplicacions tribomecàniques.
 • Recobriments de protecció contra la corrosió i anti-fouling.
 • Recobriments per aplicacions biomèdiques.
 • Recobriments per aplicacions termosolars.
 • Recobriments decoratius.
 • Caracterització de recobriments.

Conformació d’aliatges lleugers

 • Selecció d’aliatges i tractaments tèrmics per processos de transformació d’aliatges lleugers: fosa, estampació, forja, extrusió, etc.
 • Desgasificació i neteja de metall líquid en HPDC. Tractament ultrasònic. Dispersió de partícules i nano-partícules ceràmiques en metall.
 • Sensorització d’eines de processat i desenvolupament de mecanismes que s’adaptin a les variacions pròpies del procès.
 • Anàlisi dels mecanismes de dany i recerca de solucions per allargar la vida útil de les eines de conformació (motlles per HPDC, utillatges d’estampació, matrius d’extrusió, etc).
 • Recerca en fosa injectada assistida per buit.
 • Recerca en estampació en calent d’aliatges d’alumini.

Multimedia

Projecte HERMES

CTM Manresa

Clients

Premsa

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!