Materials Metàl·lics i Ceràmics

Investiguem la relació entre microestructura i propietats mecàniques dels materials i optimitzem processos industrials.

Descarrega la presentació i digue’ns com podem ajudar-te a innovar

Experiència i serveis

Comportament mecanic Eurecat

Conformació de xapa metàl·lica

 • Caracterització mecànica avançada de paràmetres rellevants pel conformat de xapa en fred i en calent.

 • Assaigs estàndard de conformabilitat.

 • Definició de nous assaigs.

 • Implementació de tècniques d’inspecció.

 • Definició de materials i recobriments per eines.

 • Planta pilot de tall i estampació en fred.

 • Planta pilot d’estampació en calent.

fatiga i fractura eurecat

Fatiga i fractura de materials

 • Comportament a fatiga i fractura d’aliatges metàl·lics, ceràmics i elastòmers. Des de -150ºC fins a 1000 ºC. Diferents ambients (salinitat, agents químics, etc.).

 • Desenvolupament d’assaigs específics per reproduir el comportament en servei (impacte, fatiga, fatiga-corrosió, etc.).

 • Predicció de comportament en servei mitjançant mecànica de la fractura.

 • Caracterització d’unions mecàniques, adhesives i mixtes.

 • Caracterització a laboratori i en servei (instrumentació) de components sotmesos a esforços mecànics.

formació aliatges lleugers eurecat

Aliatges lleugers

 • Selecció de aliatges i tractaments tèrmics per processos de transformació d’aliatges lleugers: fosa, estampació, forja, extrusió etc.

 • Desgasat i neteja de metall líquid en HPDC. Tractament ultrasònic. Dispersió de partícules i nano-partícules ceràmiques en metall.

 • Sensorització d’eines de processat i desenvolupament de mecanismes que s’adaptin a les variacions pròpies del procés.

 • Anàlisi dels mecanismes de dany i recerca de solucions per allargar la vida útil de les eines de conformació (motlles per HPDC, utillatges d’estampació, matrius d’extrusió, etc.).

 • Recerca en fosa injectada assistida per buit.

 • Recerca en estampació en calent d’aliatges d’alumini.

Corrosio i degradació Eurecat

Corrosió i degradació

 • Corrosió i efecte del medi en les propietats dels materials.

 • Fragilització per H, corrosió sota tensions i corrosió-fatiga en components estructurals.

 • Identificació in-situ de mecanismes de corrosió i degradació superifical.

 • Estudi de mecanismes de corrosió mitjançant tècniques potenciomètriques.

 • Pintures, recobriments i inhibidors de la corrosió.

Tribologia Eurecat

Tribologia (desgast i fricció)

 • Desgast i fricció. Inspecció in situ de dany superficial en components.

 • Mecanismes de desgast en eines de conformació: caracterització i avaluació d’alternatives amb rendiment millorat.

 • Definició d’assaigs de laboratori per estimar la resistència al desgast.

 • Caracterització avançada de propietats mecàniques de superfícies.

 • Fatiga de contacte i micromecànica.

 • Efecte del procés de mecanitzat sobre les propietats superficials.

 • Assaigs de lubricants: efecte a les eines i al producte final.

Tecnologia de superficies Eurecat

Tecnologia de superfícies

 • Desenvolupament de recobriments per a PVD i CVD sobre metalls, plàstics i ceràmics.

 • Recobriments durs i de baixa fricció per a aplicacions tribomecàniques.

 • Recobriments de protecció contra la corrosió i anti-fouling.

 • Recobriments per a aplicacions biomèdiques.

 • Recobriments per a aplicacions termosolars.

 • Recobriments decoratius.

 • Caracterització avançada de recobriments i superfícies.

Sectors més representatius

Projectes més rellevants

Innplageno projecte

Innplágeno

Innovació en tecnologies de fabricació i recobriments per la optimització del rendiment de plaquest bipolars de piles de combustible d’hidrogen de membrana polimèrica.

Hermes projecte Eurecat

Hermes

Desenvolupament d’un nou concepte de vagó pràctic i flexible per millorar la competitivitat i reduir els costos d’operació en el transport de multimaterials granulars.

Thoughsheet projecte Eurecat

Toughsheet

Avaluació de la tenacitat de fractura de xapa d’acer d’alta resistència mecànica per millorar la selecció de materials per conformació en fred i per components resistents a l’impacte.

Clients

Multimèdia

Projecte europeu HERMES

Fatigue Strength of Trimmed Edges in High Strength Steel

Equip Materials Metàl·lics i Ceràmics

Montse Vilaseca eurecat

Montse Vilaseca

Directora de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat

Doctora en Enginyeria Química, pel Departament d’Enginyeria Química i Tecnologies del Medi Ambient de la Universitat de Saragossa (2005), pel seu treball en la millora de selectivitat de sensors de gas mitjançant l’ús de materials ceràmics microporosos com a adsorbents i filtres moleculars. És responsable de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics des de 2019, després de liderar durant 12 anys la línia de recerca en Tribologia, també de la mateixa unitat. Prèviament, va estar 3 anys a la indústria de l’automòbil en el desenvolupament de recobriments.

Actualitat

 • eurecat metodologies metall

Noves metodologies per al disseny i l’aplicació d’acers d’alta resistència en sectors com l’automoció

El centre tecnològic Eurecat Manresa ha presentat avui metodologies d’assaig innovadores per al disseny i l’aplicació òptima de materials metàl·lics d’alt rendiment, d’especial interès en sectors com l’automoció i el transport, entre d’altres, desenvolupades en el marc dels projectes europeus ToughSteel, Crystal i MiPre. En concret, s’han donat a conèixer [...]

Un consorci europeu dedicarà 4 milions d’euros per desenvolupar estructures de vehicles més segures, lleugeres i sostenibles

El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu Flexcrash, finançat amb quatre milions d’euros, que desenvoluparà una tecnologia de fabricació flexible i híbrida mitjançant aliatges d’alumini d’alta resistència i sostenibles per produir estructures de vehicles adaptats i resistents a col·lisions. El projecte aborda els principals reptes de la indústria [...]