Nous Processos de Fabricació

//Nous Processos de Fabricació
Nous Processos de Fabricació2019-01-04T11:55:25+00:00

Nous Processos de Fabricació

La Unitat de Nous Processos de Fabricació duu a terme projectes d’innovació i desenvolupament de noves tecnologies per a processos de manufactura avançada, enfocats a superar els reptes de la indústria actual.

Experiència

Desenvolupament de maquinària utilitzant les tecnologies pròpies i el know-how d’Eurecat des de la idea fins a la màquina industrial.

ultrasons eurecat

Ultrasons

 • Emmotllament ultrasònic (ultrasonic moulding, USM) per a la microinjecció de peces de plàstic.

 • Disseny i simulació de sonotrodes ad hoc.

 • Aplicació d’ultrasons a processos industrials.

Microones i plasma

Microones i plasma

 • Aplicació de microones a la indústria.

 • Disseny de generadors de plasma.

 • Transformació de materials.

impressio 3D eurecat

Impressió 3D

 • Optimització de processos d’impressió 3D segons l’aplicació.

 • Impressió amb materials avançats.

 • Desenvolupament de nova maquinària per a fabricació additiva.

fotonica

Fotònica

 • Desenvolupament de fonts de llum.

 • Sensors òptics.

 • Desenvolupament de dispositius microfluídics amb interrogació fotònica.

 • Solucions òptiques a l’entorn industrial.

 • Caracterització de materials mitjançant tècniques d’espectroscòpia.

Serveis

optimització de processos

Optimització de processos

 • Validació/viabilitat/caracterització de nous materials per impressió 3D.

 • Optimització de paràmetres de fabricació de’impressió 3D.

 • Disseny, simulació i assajos de sistemes de microones, de plasma i tèrmics.

 • Optimització de processos industrials mitjançant disseny experimental.

 • Assistència i suport per a la caracterització de materials mitjançant tècniques espectrals d’absorció, emissió, reflectància, embelliment i fatiga fotònica.

 • Suport tècnic a l’entorn de la indústria per optimitzar i millorar els sistemes fotònics actuals.

 • Competències clau per establir i desenvolupar els aspectes funcionals, tècnics i operatius que facilitin la producció i la comercialització del producte fotònic.

transferencia tecnologica

Transferència tecnològica

 • Implementació i formació de nova tecnologia d’impressió 3D a la indústria.

 • Implementació i formació de nova tecnologia en microones i plasma.

 • Implementació i formació de tecnologia d’ultrasons en processos industrials.

 • Disseny i fabricació de sensors òptics i de fonts de llum en totes les franges espectrals.

 • Desenvolupament de dispositius òptics i fotònics a partir de nous materials per a l’obtenció de noves fonts de llum i la utilització de materials nanoestructurats com a sensors òptics en qualsevol franja espectral.

maquinaria i complements

Construcció de maquinària i components

 • Fabricació de peces mitjançant tecnologies de fabricació additiva (additive manufacturing) (FFF, FDM, SLA, DLP, SLS).

 • Construcció d’impressores 3D amb nova tecnologia.

 • Construcció de guies d’ona i generadors de plasma.

 • Fabricació de peces amb tecnologia d’emmotllament ultrasonic (USM).

 • Disseny, simulació i fabricació de sonotrodes ad hoc.

 • Construcció de màquina amb tecnologia de conformació incremental de xapa (incremental sheet forming, ISF).

 • Fabricació de productes fotònics personalitzats.

 • Fabricació de noves fonts de llum, per exemple, làsers d’estat sòlid.

 • Fabricació de sensors i biosensors fotònics que aportin un valor afegit als sistemes de detecció actuals.

Multimèdia

Optician 2020

Preview

Sectors més representatius

Clients

Projectes més rellevants

optinanopro eurecat

Optinanopro

Nova tecnologia de dispersió d’additius i nanoadditius dins del plàstic per a una millora de les prestacions mecàniques, propietats barrera i redució del pes.

preview projecte

Preview

Sistema Predictiu Avançat (APS, per les seves sigles en anglès) per millorar els processos d’injecció de plàstics i reduir el temps de configuració de la línia de producció, estalviar energia  i incrementar la productivitat.

sonorus eurecat

Sonorus

Primera màquina de moldeig per ultrasons per a produir peces micro funcionals amb formes complexes.

Equip Nous Processos de Fabricació

Raffaele Caminati

Director de la Unitat de Nous Processos de Fabricació d’Eurecat

Expert en nous processos industrials. Doctor en Enginyeria Mecànica Aplicada per la Universitat de Bolonya amb un màster en Programació Neurolingüística. Actualment és el director de la Unitat de Nous Processos de Fabricació d’Eurecat.

Dins de la Unitat de Nous Processos de Fabricació, dirigeix les línies d’investigació principals, que consisteixen en l’aplicació de fotònica, ultrasons i microones a processos industrials i la fabricació additiva.

Actualitat

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!