Nutrició i Salut

La Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat ofereix serveis científics i tecnològics a les empreses agroalimentàries en aspectes relacionats amb el consum d’aliments i la salut, especialment en el camp dels nutracèutics i els aliments funcionals.

Experiència 

Les línies de treball de Nutrició i Salut inclouen l’assistència tècnica, el desenvolupament de projectes d’R+D+i i els serveis tecnològics per a les empreses. Aquests serveis inclouen els aspectes d’assessorament d’acord amb la normativa vigent i la comprovació de l’eficàcia dels aliments, extractes, nutracèutics i/o ingredients funcionals.

bioinformatica eurecat

Bioinformàtica

 • Eines bioinformàtiques per al tractament i l’anàlisi estadística de grans quantitats de dades generades per l’ús de les tecnologies òmiques.

 • Estudis independents en les diferents plataformes òmiques (metabolòmica, proteòmica, transcriptòmica i genòmica).

 • Estudi de la integració de les combinacions de les diferents plataformes, proveint les empreses del sector biotecnològic, alimentari i farmacèutic de serveis d’anàlisi en biologia de sistemes.

bioestadistica

Bioestadística

 • Optimització del diseny dels estudis i dels sistemes d’anàlisi dels resultats.

 • Pla d’anàlisi estadística previ: justificació de la mostra, mètodes i models.

 • Programació validada per les principals agències reguladores internacionals.

 • Fiabilitat de les eines per extreure conclusions rigoroses i robustes.

quimioinformatica

Quimioinformàtica

 • Cerca de nous ingredients bioactius per ampliar la oferta. Eines i tècniques computacionals d’avantguarda per seleccionar els ingredients bioactius òptims.

 • Ús d’eines i tècniques computacionals (in silico).

 • Recomanació de l’extracte natural més adient d’acord amb la millor relació activitat/cost.

 • Selecció d’ingredients basant-se en paràmetres com la facilitat d’obtenció, les patents aplicables, l’historial de mercat i la regulació legal.

nutricio molecular

Nutrició molecular i personalitzada

 • Molecular: Desenvolupament de metodologies que permetin descriure quina és la base molecular que explica l’actuació dels ingredients bioactius amb les biomolècules de l’organisme sobre les quals actuen.

 • Personalitzada: Investiguem les interaccions gens-dieta condicionades pels diferents polimorfismes genètics, per avançar en el coneixement de l’efecte dels components dels aliments sobre diferents fenotips.

Serveis

aliments funcionals

Disseny d’aliments funcionals

 • Disseny de nous aliments funcionals amb declaracions nutricionals i/o de salut.

 • Disseny de l’estratègia científica per a l’aprovació de nous ingredients o complements alimentaris com a nous aliments (novel food).

 • Selecció d’ingredients bioactius òptims i de les matrius idònies.

 • Estudi de l’estabilitat i activitat funcional de l’ingredient bioactiu incorporat a la matriu.

caracteritzacion nutricional

Caracterització nutricional

 • Estudis de caracterització fisicoquímica de l’aliment que permeten, mitjançant diferents assajos, conèixer el contingut nutricional en micronutrients i macronutrients i els paràmetres fisicoquímics de l’aliment.

 • Determinació de la composició i quantificació de la fracció proteica.

 • Determinació de la composició i quantificació de la fracció lipídica.

 • Anàlisi i determinació del contingut en sucres, fibra i vitamines.

 • Determinació del contingut calòric.

 • Estudis de traçabilitat dels components de l’aliment.

estudis eurecat

Estudis

 • Mètodes  per qualificar l’aliment com a apte per al consum humà d’acord amb els estàndards de seguretat estatals (Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, AESAN) i europeus (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, EFSA).

 • Estudis de toxicitat aguda, subcrònica o crònica en diferents espècies.

 • Estudis de mutagenicitat in vitro i in vivo (test d’Ames, alteracions cromosòmiques o test de micronuclis).

 • Estudis sobre les interaccions entre els ingredients.

 • Determinació del contingut calòric.

 • Estudis de traçabilitat dels components de l’aliment.

 • Anàlisis d’aspectes relacionats amb el control de la presència de components minoritaris o contaminants en els aliments.

 • Anàlisis microbiològiques i controls d’impureses i aspectes generals relatius a la seguretat química i biològica dels aliments.

validacio biologica eurecat

Models de validació biològica

 • Validació de l’eficàcia biològica de l’aliment funcional i dels seus components bioactius amb models in vitro i in vivo per avaluar l’eficàcia en diferents àmbits.

 • Models in vitro amb diferents línies cel·lulars (adipòcits, miòcits, macròfags, hepatòcits) que permeten fer estudis per obtenir una visió de l’efecte de l’ingredient bioactiu en l’àmbit molecular i cel·lular.

 • Model optimitzat de l’aparell digestiu humà per analitzar la biotransformació de substàncies bioactives.

 • Models animals (Wistar, rates diabètiques induïdes, ratolins, conillets d’índies) que aporten dades sobre el comportament biològic en teixits, òrgans i sistemes biològics complexos.

dossier al·legacions

Dossiers d’al·legacions

 • Dossiers per a la sol·licitud d’aprovació de les declaracions nutricionals i de propietats saludables de nous aliments funcionals seguint el Reglament de la Comunitat Europea (CE) Núm. 1924/2006 i les seves modificacions posteriors (reglaments CE 107/2008 i 109/2008).

estudis de mercat

Estudis de mercat i de consum

 • Estudis per avaluar les tendències i l’evolució del mercat i la resposta dels consumidors.

 • Anàlisi a partir de tècniques discriminatòries, descriptives i hedòniques sobre la base de les variables elecció+satisfacció+recompra.

 • Anàlisi prevenda i postvenda de la comprensió del claim per part del consumidor.

Multimèdia

Projecte CITRUS

Projectes més rellevants

Citrus

Estudi d’intervenció nutricional que vol comprovar els efectes saludables del consum de suc de taronja 100% natural sobre la pressió arterial.

Bioclaims projecte

Bioclaims

Identificar nous biomarcadors dels efectes i compostos dels aliments en la salut basant-se en noves tecnologies biològiques.

Preventomics Project

PREVENTOMICS

Sistema basat en biomarcadors d’enviament de consells personalitzats sobre hàbits saludables i nutrició orientats a millorar la salut i prevenir l’aparició de malalties.

Sectors més representatius

Actualitat

 • eurecat oficina tècnica avellana

Es posa en marxa l’Oficina Tècnica de l’Avellana per dinamitzar el sector

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquest mes de juliol l’Oficina Tècnica de l’Avellana, que serà coordinada pel centre tecnològic Eurecat i durà endavant sis grans accions estratègiques que suposaran la creació d’un panell de tast, un pla d’acompanyament i [...]

 • eurecat estudio nutraingredients award

Un ingredient per al control del pes guanya el premi NutraIngredients Award

Un ingredient probiòtic per al control del pes, desenvolupat per l’empresa ADM Biopolis i sustentat amb evidències científiques d’estudis fets pel centre tecnològic Eurecat, ha estat reconegut com l’Ingredient de l’Any amb el premi internacional NutraIngredients Award, en la categoria de control de pes. Amb el nom de Bifidobacterium lactis [...]