Process Modelling & Simulation

//Process Modelling & Simulation
Process Modelling & Simulation 2017-02-22T16:19:24+00:00

Process Modelling & Simulation Eurecat

Disseny i optimització de materials, components i processos mitjançant simulació numèrica FEM aplicada als camps de la mecànica, la transferència de calor, la dinàmica de fluids i l’electromagnetisme.

Experiència:

Llarga experiència en la modelització i simulació numèrica del comportament a deformació plàstica de materials metàl·lics, en fred i en calent, que permet analitzar amb detall processos tals com estampació en fred i a alta temperatura de xapa metàl·lica, forja, laminació, embotició, …, incorporant a la simulació l’aspecte microestructural del material.

Serveis:

processos conformat Eurecat

Principals línies de recerca:

1) Comportament mecànic

1.- Conformabilitat d’acers d’alta resistència mecànica. Criteris de fallida.
2.- Modelització i simulació de les transformacions de fase en aliatges fèrrics.
3.- Modelització i simulació de processos de conformat per deformació plàstica severa: ECAP, tall de xapa martensítica.

2) Fluido-dinàmica computacional (CFD): interacció fluid-partícula

1.- Anàlisi de processos de sedimentació/flotació.
2.- Alimentació en piscifactories.

3) Processos governats per reaccions químiques

1.-Estudi de processos de combustió.
2.- Depuració d’aigües residuals.

Premsa

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!