Residus, energia i impacte ambiental

Activitats d’R+D+i i de validació de tecnologia per potenciar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses

Experiència

Eurecat aporta coneixement i experiència al desenvolupament i millora de processos per a la gestió, reutilització i minimització de residus, l’avaluació i selecció de sistemes elèctrics i tèrmics més eficients i el disseny i validació de cel·les i bateries per a vehicles elèctrics.

Oferim serveis de caracterització, simulació i modelització en els àmbits de residus, energia i bateries per fer-ne l’avaluació i l’optimització.

Dirigim estudis per a la validació i escalat experimental de processos químics, físics i biològics, el test d’equips i tecnologies i l’avaluació de l’impacte ambiental i socioeconòmic de processos o productes.

Implementem models d’economia circular al centre de tots els nostres serveis. Aquestes capacitats ens permeten oferir solucions a empreses del sector del disseny de productes, construcció i automoció, entre d’altres, que vulguin avançar cap a una millora energètica dels seus productes o processos i reduir-ne l’impacte ambiental.

Residus i economia circular

 • Optimització de processos per a la minimització dels residus.

 • Optimització de l’eficiència de l’ús de recursos en processos industrials.

 • Desenvolupament i implementació solucions multi-R per optimitzar el valor de la gestió de residus.

 • Recuperació de productes de valor afegit (metalls, escòries, ferralla i biorefinieria).

 • Implementació de la valorització energètica de residus complexos i perillosos amb una perspectiva de residu 0 mitjançant piròlisi o gasificació.

 • Desenvolupament de processos de carbonatació accelerada per a la descarbonització de les indústries.

 • Identificació i implementació de noves estratègies de simbiosi industrial.

Energia elèctrica i tèrmica

 • Disseny i desenvolupament de sistemes per a la hibridació de tecnologies energètiques.

 • Solucions per a la predicció de la generació energètica d’instal·lacions renovables.

 • Supervisió i manteniment predictiu d’equips i sistemes elèctrics.

 • Avaluació d’estratègies per a la descarbonització de les indústries.

 • Desenvolupament de solucions per a la recuperació de calor i valorització energètica (waste-to-energy).

 • Desenvolupament de sistemes d’assecatge mitjançant l’evaporació solar avançada (ASE).

 • Desenvolupament d’estratègies de control i de manteniment per a equips i processos energètics.

 • Integració del vector energia per a una edificació sostenible: solucions passives (envolupant) i d’infraestructura per a l’augment de l’eficiència energètica.

Mobilitat elèctrica i sistemes d’emmagatzematge d’energia

 • Avaluació preliminar per a la comparació i selecció de químiques, cel·les i propostes de configuració de sistemes d’emmagatzematge d’energia.

 • Modelatge i simulació de bateries per a la identificació de paràmetres i algorismes per a l’estat de càrrega (SOC) i l’estat de salut (SOH).

 • Desenvolupament i validació de cel·les i bateries, incloent-hi proves de curtcircuit, seguretat, capacitat, potència, tèrmiques i càrrega/descàrrega.

 • Muntatge de prototips de bateries.

 • Desenvolupament i optimització de l’etapa de fi de vida: caracterització i classificació per a una segona vida, recuperació, desmantellament i reciclatge. ​

Impacte sostenible

 • Avaluació i projecció del guany ambiental, econòmic i social de productes, processos i empreses.

 • Implementació de models d’economia circular en relació amb l’energia i gestió de recursos (matèries primeres, subproductes i residus).

 • Suport a l’ecodisseny i disseny circular (DfC).

 • Desenvolupament d’indicadors i eines per a la quantificació i comunicació de l’impacte ambiental.

 • Suport a polítiques de descarbonització i responsabilitat social corporativa (RSC).

 • Desenvolupament i implementació de metodologies per determinar l’impacte de la sostenibilitat: anàlisi del cicle de vida (ACV), anàlisi del cicle de vida social (S-ACV), anàlisi del cicle de costos (ACC), impacte en la biodiversitat, petjada hídrica (HH) i de carboni (HdC).

 • Desenvolupament i implementació de metodologies d’impacte socioeconòmic: driver-pressure-state-impact-response (DPSIR) i hybrid fulfilment impact matrix (HFIM).

Serveis

analisi tecnològica eurecat

Caracterització i anàlisi tecnològica

 • Caracterització fisicoquímica de corrents de procés i residus.

 • Caracterització de fonts energètiques elèctriques i tèrmiques.

 • Caracterització tèrmica d’elements constructius.

 • Anàlisi i selecció de tecnologies i solucions en els àmbits de residus, energia i bateries.

simulacio eurecat

Simulació i optimització de processos

 • Modelització i especiació química de corrents residuals.

 • Simulacions energètiques d’instal·lacions i tecnologies energètiques, tant elèctriques com tèrmiques mitjançant PVGIS, TRNSYS i MATLAB.

 • Suport a la rehabilitació energètica d’edificis i caracterització d’aïllaments.

 • Modelatge del comportament i estat de bateries i sistemes d’emmagatzematge d’energia.

validacio eurecat

Validació i escalat experimental

 • Processos físics, químics i biològics per a la separació i valorització de residus.

 • Reciclatge químic i tèrmic de corrents residuals.

 • Test d’equips i tecnologies energètiques en l’àmbit experimental: plaques fotovoltaiques, inversors, bateries, càrregues elèctriques.

 • Emulació i validació de fonts de calor i estratègies de recuperació de calor.

 • Estudis per a l’impacte socioeconòmic de processos.

OCA-WAS, l’organisme de control d’Eurecat acreditat segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 a l’àmbit d’accidents greus

Eurecat posa al servei de les empreses l’organisme de control OCA-WAS per donar suport a l’activitat professional de les empreses a través de l’evaluació d’informes de seguretat (IS) i informes d’Anàlisi Quantativa de Risc (AQR).

Disposem dels mitjans tècnics necessaris per prevenir accidents amb substàncies perilloses limitant així les seves conseqüències sobre la salut humana i el medi ambient.

Projectes

lowup eurecat

LowUp

Solucions tecnològiques per reduir el CO2 a l’atmosfera, el consum d’energia primària i la dependència europea d’importar energia de l’estranger.

recibil eurecat

Recibil

Desenvolupament de noves tècniques per a la reutilització i el reciclatge de bateries d’ió liti procedents de vehicles elèctrics.

foundrytile eurecat

FoundryTile

Valorització de la fracció fina i de les arenes de fosa fèrria en la producció de rajoles ceràmiques.

sea4value eurecat

Sea4Value

Nou procés de mineria de salmorres modular i multimineral (MMBMP) per a la recuperació de metalls i minerals d’alt valor.

Multimèdia

UrbanWins

GeoFit

Life Solieva

Equip Unitat Residus, Energia i Impacte Ambiental

frederic eurecat

Frederic Clarens Blanco

Director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental

Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (UB). Ha participat en projectes relacionats amb la implementació de pràctiques d’economia circular i anàlisi de l’impacte de la sostenibilitat en una varietat de sectors industrials com ara el sector químic, mineria, agroalimentari, automoció, materials metàl·lics i polimèrics, així com en tecnologies i processos per al tractament d’aigües, valorització de residus i descarbonització de les indústries.

Actualitat

Eurecat acollirà la nova seu del Centro Español de Logística a Catalunya

El Centro Español de Logística (CEL), l'associació de referència per a la gestió de la cadena de subministrament a Espanya, ha formalitzat aquest matí un acord de col·laboració amb el centre tecnològic Eurecat, gràcies al qual ha aconseguit reforçar la seva presència a Catalunya, segona regió amb més activitat [...]