Tecnologia Química

Posem la tecnologia química al servei de la societat per satisfer les necessitats de sectors tant diversos com la cosmètica, béns de consum o mèdic, així com desenvolupar plantes pilots i dispositius en fase pre-comercial.

Experiència

Desenvolupament de nous mètodes sintètics i catalítics

Obtenció de productes energètics de manera sostenible per donar solucions a les necessitats de la indústria.

Tecnologia de membranes i encapsulació

Preparació i caracterització de diferents tipus de membranes i càpsules per dissenyar o assistir en processos d’enginyeria.

Química de polímers

Recerca en nous processos de síntesi de polímers més sostenibles pel medi ambient i processos de millora de productes polimèrics.

Química sostenible

 • Catalitzadors i desenvolupament de processos per a la producció química sostenible.

 • Control precís de les propietats físiques i químiques dels nanomaterials.

 • Líquids jònics innovadors per a una química més sostenible.

 • Disseny i desenvolupament de materials multifuncionals a mida.

 • Desenvolupament de processos per a una producció química sostenible.

 • Producció química a partir de biomassa.

 • Disseny de nanomaterials, combustibles sintètics, transportador d’energia, productes químics fins, monòmers, etc.

 • Substitució de plàstics a base de petroli (PET) per plàstics provinents de recursos d’energia renovable (PEF).

 • Conversió fotoelectroquímica de CO2
 • Transformació de fosfurs metàl·lics per a la catalització de piles de combustible.

 • Absorbents de cèl·lules solars preparades mitjançant un procés de deposició de ruixat de baix cost (pintura solar).

Tecnologia de membranes i encapsulació

 • Encapsulació de sòlids, líquids, anti-bacterians, lubricants, colorants, fragàncies, tractaments mèdics.

 • Tecnologies d’encapsulació mitjançant polimerització, polvorització, electrosprays o precipitació induïda.

 • Personalització de membranes per a la separació selectiva de compostos.

 • Sistema de contacte amb membranes per a la captura de CO2 – fulla artificial. Membranes de polisulfona per a la captació de CO2
 • Conversió de CO2 capturat en forma de bicarbonat a combustibles (o altres compostos orgànics) en reactors electroquímics.
 • Preparació del conjunt d’elèctrodes de membrana per a combustibles específics (metanol, àcid fòrmic, etanol).

 • Generació d’energia elèctrica amb combustibles a base de carboni a les piles de combustible.

 • Membranes intel·ligents, sensibles a la llum i la temperatura.

 • Encapsulació intel·ligent, sensible a la llum i la temperatura.

 • Encapsulació sostenible per part de polímers naturals i biodegradables.

 • Sensor electroquímic industrial o sanitari.

 • Reactors químics fabricats amb tecnologies d’impressió 3D SLA i FDM.

Tecnologia de membranes i encapsulació

 • Encapsulació de sòlids, líquids, anti-bacterians, lubricants, colorants, fragàncies, tractaments mèdics.

 • Tecnologies d’encapsulació mitjançant polimerització, polvorització, electrosprays o precipitació induïda.

 • Personalització de membranes per a la separació selectiva de compostos.

Química i tecnologia de polímers

 • Tècniques de caracterització per a comprendre les propietats físiques, tèrmiques i mecàniques dels polímers, amb finalitats de control de qualitat, subministrament de materials i desenvolupament i processament del vostre material o procés industrial.

 • Síntesi de resines i de monòmers de recursos renovables.

 • Disseny de materials polimèrics amb característiques específiques.

 • Reologia aplicada a adhesius, tinta d’impressió 3D, resines de fusta o revestiments, entre d’altres.

Serveis

 • Catalitzadors metàl·lics

 • Nano catalitzadors

 • Membranes per disseny

 • Microcàpsules bio i intel·ligents

 • Mostrejadors d’aire

 • Electro / fotocàtàlisi

 • Disseny de prototips

 • Processos de scale-up

OCA-WAS, l’organisme de control d’Eurecat acreditat segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 a l’àmbit d’accidents greus

Eurecat posa al servei de les empreses l’organisme de control OCA-WAS per donar suport a l’activitat professional de les empreses a través de l’evaluació d’informes de seguretat (IS) i informes d’Anàlisi Quantativa de Risc (AQR).

Disposem dels mitjans tècnics necessaris per prevenir accidents amb substàncies perilloses limitant així les seves conseqüències sobre la salut humana i el medi ambient.

Clients

Projectes més rellevants

bizeolcat eurecat

Bizeolcat

Desenvolupament d’olefines i aromàtics basats en hidrocarburs lleugers mitjançant la implementació de noves metodologies de síntesi de catalitzadors innovadors i el disseny i processament de reactors nous.

SunCoChem

Desenvolupament d’un reactor tàndem fotoelectrocatalític per a la producció d’oxo-productes a partir de CO2, aigua i llum solar integrant la captura i conversió de l’energia en una sola unitat.

Smartmem

Projecte formatiu d’estudiants de doctorat en la tecnologia de membranes, que inclou disciplines des de la síntesi avançada de materials fins a la producció de la membrana.

Sectors més representatius

Equip Unitat Tecnologia Química

Ricard Garcia Valls

Director de la Unitat de Tecnologia Química

Doctor en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995), va ser investigador en Enginyeria Química al Massachussets Institute of Technology (1996-1998). Professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) des del 1998 i investigador des de fa dues dècades en tecnologia de membranes i encapsulació, ha estat líder de múltiples projectes públics i industrials en el seu àmbit de recerca i en tecnologia química de forma més àmplia, tant a la URV com al Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC) fins a la fusió amb Eurecat.

Actualitat