El centre tecnològic Eurecat coordina el projecte europeu MADRAS, que desenvoluparà nous materials i processos de fabricació per a la producció escalable a nivell industrial de dispositius electrònics orgànics, també coneguts com a dispositius OLAE, integrats en peces plàstiques amb l’objectiu de facilitar la seva arribada al mercat.

En conjunt, els avenços en l’àmbit de l’electrònica impresa i materials han obert la porta a la creació de productes amb noves funcionalitats, més lleugers, més prims i més flexibles, de manera que han facilitat el desenvolupament d’aquesta tecnologia i la proliferació d’aplicacions per a diferents sectors.

En aquest sentit, els dispositius orgànics es consideren una alternativa viable als conductors inorgànics tradicionals, com el coure o el silici. El seu funcionament incorpora l’electrònica orgànica impresa sobre superfícies flexibles com plàstics o papers, per a nombroses aplicacions, entre les quals figuren la producció d’envasos intel·ligents, de pantalles enrotllables, de cel·les solars flexibles, de dispositius de diagnòstic d’un sol ús i de bateries impreses, entre altres innovacions.

En paraules de la coordinadora del projecte MADRAS, Rosa Araujo, project manager d’Eurecat, MADRAS té com a objectiu “demostrar una millora dels dispositius OLAE, establint una metodologia de fabricació alternativa robusta i un enfocament innovador, en un procés competitiu escalable”.

El projecte “proposa dos productes per al mercat d’autenticació i fabricació intel·ligent, que mostraran un avenç cap a la digitalització i la Internet of Things, per la seva contribució al desplegament sostenible de productes intel·ligents per a ús del consumidor”. Aquests productes “pertanyen a la tendència emergent mundial de l’electrònica estructural amb mercats dirigibles molt grans, com són el sector de l’automoció i l’assistència sanitària, entre molts altres”, afegeix Araujo.

Al projecte MADRAS “treballarem en el desenvolupament de materials conductors transparents que permetin construir dispositius impresos estables amb temps de vida més llargs. Aquestes noves prestacions permetran preparar productes integrats més interessants i de menor cost”, explica la coordinadora tècnica del projecte, Eugenia Martínez-Ferrero, responsable de la línia de Fotònica de la Unitat d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats d’Eurecat.

La tecnologia d’In-Mold Electronics, coneguda també com a Plastrònica, s’utilitzarà en el projecte MADRAS “per millorar el procés d’integració de dispositius, augmentant la resistència enfront de la humitat i el desgast i afegint connectors a mida, així com a procés de fabricació amb els materials avançats amb millors propietats conductores i durabilitat proposats en el projecte”, explica el director de la Unitat d’Impressió Funcional i Sistemes Integrats d’Eurecat, Paul Lacharmoise.

Aquesta tecnologia “combina la impressió funcional d’electrònica i la hibridació de components electrònics amb processos de transformació plàstics tradicionals, com el termoformat i el moldeig per injecció, creant peces plàstiques amb funcions electròniques”, afegeix el director de la Unitat de Materials Polimèrics i Processos d’Eurecat, Enric Fontdecaba.

La tecnologia innovadora desenvolupada en el marc del projecte s’implementarà en dos demostradors d’electrònica impresa integrada en peces plàstiques. En concret, es demostrarà amb una etiqueta flexible de geolocalització adreçada al sector logístic i amb un fotosensor biomètric que s’aplicarà per identificar els usuaris d’un servei de mobilitat elèctrica.

El projecte MADRAS està finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea i coordinat pel centre tecnològic Eurecat, i compta amb la participació d’11 socis més d’Espanya (Eticas Research and Consulting, TECNOPACKAGING, UNE i Cooltra Group), França (Genesink, Arjowiggins i Uwinloc), Dinamarca (infinityPV), els Països Baixos (TNO) i la República Txeca (COC i Universitat de Pardubice).