El centre tecnològic Eurecat ha presentat a Rebuild, l’esdeveniment de referència per al sector de la construcció, solucions tecnològiques en àmbits com la descarbonització i la captura de CO2, la robotització i la valorització de residus, per impulsar la sostenibilitat, la digitalització i l’automatització del sector.

Segons destaca el responsable de Negoci del sector de la Construcció d’Eurecat, Jose Sevillano, “les innovacions estan alineades amb els grans reptes i les oportunitats del sector de la construcció, que passen per millorar l’eficiència energètica dels edificis, l’automatització dels processos productius, la creació de nous materials i solucions constructives, així com per desfossilitzar la construcció des de la indústria, amb tecnologies de captació i utilització de CO2”.

En aquesta línia, el centre tecnològic ha mostrat una innovació desenvolupada amb l’empresa Jansa per a l’automatització del procés de muntatge de peces metàl·liques en bigues utilitzant tècniques que permeten planificar la trajectòria del robot en temps real a partir de dades d’escaneig 3D.

També en l’àmbit de la robòtica, en el marc del projecte Built2spec, s’ha assajat l’ús de drons per obtenir una reconstrucció 3D completa de l’obra, mitjançant una càmera convencional i els sensors propis d’un robot aeri, per facilitar-ne la realització d’inspeccions tècniques a edificis en construcció i, gràcies a la integració amb un sistema BIM (Building Information Modeling), reduir les diferències que sovint es donen entre el disseny i la seva construcció final.

En l’àmbit de la sostenibilitat, Eurecat ha presentat una proposta d’ecodisseny per reforçar bigues de fusta amb fibra de carboni, així com projectes d’innovació per a la valorització de residus de vidre, impulsat amb l’empresa Santos Jorge, i per a la valorització de residus de cafè, amb l’empresa Biosity, per obtenir nous materials i aplicacions per al sector de la construcció.

L’estand del centre tecnològic a Rebuild ha mostrat també mòduls fotovoltaics orgànics transparents, impresos sobre plàstic flexible i vidre, per a la integració en mobiliari urbà i finestres d’edificis, respectivament.

Bessons digitals per assajar sistemes constructius

El centre tecnològic Eurecat disposa també d’un laboratori de construcció, situat a Amposta, amb l’objectiu d’assajar, monitorar i validar en un entorn real sistemes constructius de façana, tant per a sistemes opacs com transparents, a través de tecnologia de bessons digitals, que permeten analitzar i diferenciar el comportament dels materials de cada part de la façana.