Centre d’excel·lència en gestió de l’aigua

Desenvolupament i implementació de noves tecnologies sostenibles aplicades a la gestió de l’aigua com a recurs central de l’economia circular

Eurecat aplica els conceptes de sostenibilitat i economia circular al desenvolupament de noves tecnologies per a la millora del cicle integral de l’aigua, el que augmenta la competitivitat de molts sectors empresarials, al mateix temps que aporta beneficis al conjunt de la societat.

Addicionalment a l’expertesa i del talent científic i tecnològic del personal d’Eurecat, el centre disposa de laboratoris i plantes pilot, equipament científic i centres de processament de dades que permeten afrontar els reptes presents i de futur de la gestió de l’aigua, els quals configuren les principals línies d’R+D+i en les quals treballa Eurecat:

– Tractament, regeneració i reutilització d’aigua.

– Recuperació de components valuosos de l’aigua (nutrients, metalls i biomolècules).

– Potabilització i distribució.

– Nexe aigua-energia, amb especial èmfasi en la producció d’energia acoplada al tractament de l’aigua.

– Descontaminació d’aigües subterrànies (nitrats, hidrocarburs, compostos organoclorats i metalls).

– Anàlisi quantitatiu de risc per a la salut humana.

– Anàlisi de cicle de vida i de costos en gestió de l’aigua.

– Anàlisi química i microbiològica avançats.

– Disseny, desenvolupament i desplegament de plataformes i eines intel•ligents per a:

  • Gestió d’Inundacions.
  • Gestió de Reg.
  • L’assignació de l’aigua i distribució d’aigua.
  • Gestió de sistemes de bombament.
  • Gestió de residus associats al cicle de l’aigua.
  • Gestió integral de recursos (“water-energy-food nexus”).
  • Anàlisi de perfils dels usuaris i consum.

– Sistemes de Suport a la Decisió.

– Intel·ligència artificial aplicada, algoritmes d’optimització, web semàntica i dades enllaçades.

– Analítica descriptiva, predictiva i prescriptiva.

– Sistemes de interoperabilitat e intercanvi de informació basats en estàndards oberts del domini del aigua.

– Eines de simulació

– Jocs i gamificaciò.

– Aplicacions Mòbils.

Eurecat lidera la comunitat RIS3CAT d’Aigua que és una estratègia d’innovació col·laborativa que aglutina a empreses i proveïdors de coneixement amb seu a Catalunya estretament lligats al sector de l’aigua.

A nivell internacional, Eurecat és membre de Watershare®, des de la qual centres d’excel·lència d’arreu del món comparteixen coneixement mitjançant l’elaboració i l’ús d’eines informàtiques expertes per al sector de l’aigua; col·laborador del grup de treball en Hidrologia de l’ “Open Geospatial Consotium” OGC® ; membre de l’“EIP on Water Action Group” CTRL-SWAN  i líder de “City Bluepints”, així com  membre en el clúster ICT4Water, que uneix als projectes finançats per la Unió Eurepea en el àmbit TIC i aigua.

També és membre del CWP (Catalan Water Partnership) i de la PTEA (Plataforma Tecnológica Española del Agua).