Contacte

Contacte2018-07-17T10:52:17+00:00

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge

captcha

He llegit i accepto la política de privacitat.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable:
FUNDACIÓ EURECAT | G66210345 | Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | legal@eurecat.org
Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

Finalitat del tractament de les seves dades personals: Atendre les seves consultes formulades a través de la nostra web.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.
Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable o enviant un correu electrònic a legal@eurecat.org
Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

FUNDACIÓ EURECAT l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seus d’Eurecat

Eurecat – Cerdanyola
Tel: (+34) 93 594 47  00
c/e: cerdanyola@eurecat.org

Eurecat – Mataró
Tel: (+34)  93 741 91 00
c/e: mataro@eurecat.org

Eurecat – Barcelona
Tel: (+34)  93 238 14 00
c/e: info@eurecat.org

Eurecat – Reus
Tel: (+34) 977 300 431
c/e: info@eurecat.org

Eurecat – Manresa
Tel. (+34) 93 877 73 73
c/e: info@eurecat.org

Eurecat – Girona
Tel.: (+34) 972 18 32 72
c/e: girona@eurecat.org

Eurecat – Lleida
Tel.: (+34) 973 19 36 60
c/e: lleida@eurecat.org

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!