El teu nom (obligatori)

  El teu email (obligatori)

  Assumpte

  El teu missatge

  He llegit i accepto la política de privacitat.

  De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

  Responsable:
  FUNDACIÓ EURECAT | G66210345 | Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | legal@eurecat.org
  Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

  Finalitat del tractament de les seves dades personals: Atendre les seves consultes formulades a través de la nostra web.
  Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.
  Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
  Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable o enviant un correu electrònic a legal@eurecat.org
  Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

  FUNDACIÓ EURECAT l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

  Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Seus d’Eurecat

  Eurecat – Barcelona
  Tel: (+34)  93 238 14 00
  @: info[at]eurecat.org

  Eurecat – Mataró
  Tel: (+34)  93 741 91 00
  @: mataro[at]eurecat.org

  Eurecat – Cerdanyola
  Tel: (+34) 93 594 47  00
  @: cerdanyola[at]eurecat.org

  Eurecat – Reus
  Tel: (+34) 977 300 431
  @: info[at]eurecat.org

  Eurecat – Manresa
  Tel. (+34) 93 877 73 73
  @: manresa[at]eurecat.org

  Eurecat – Amposta
  Tel. (+34) 977 105 015
  @: info[at]eurecat.org

  Eurecat – Lleida
  Tel.: (+34) 973 19 36 60
  @: lleida[at]eurecat.org

  Eurecat – Girona
  Tel.: (+34) 972 18 32 72
  @: girona[at]eurecat.org

  Eurecat – Canet
  Tel.: (+34) 93 741 91 00
  @: info[at]eurecat.org

  Eurecat – Vila-Seca
  Tel.: (+34) 977 39 48 71
  @: info[at]eurecat.org

  Eurecat – Tarragona
  Tel.: (+34) 977 29 70 17
  @: info[at]eurecat.org