La Covid-19 fomentarà una nova mobilitat que potenciarà la implantació de tecnologies emergents com són les que permeten la interacció dels polsadors sense contacte amb les superfícies, també anomenades touchless, les quals, segons el centre tecnològic Eurecat, experimentaran una alta demanda en espais vinculats al transport públic, els llocs d’oci, els ascensors o els espais de treball, per donar resposta als nous hàbits de comportament que ha introduït el coronavirus.

En aquest sentit, Eurecat ja ha participat en el disseny i en el desenvolupament dels primers prototips d’un producte sanitari amb botons capacitatius touchless per a l’empresa catalana dedicada a la manufactura ferroviària Rolen Technologies & Products, amb seu a Sabadell, mitjançant un sistema que es pot aplicar per activar qualsevol mecanisme destinat als usuaris a l’interior d’un tren.

“Es tracta d’una necessitat que comença a detectar-se en sectors com l’aeronàutic, el ferroviari i el transport marítim, així com en els autobusos, les màquines expenedores, les zones comunes dels edificis i en els hospitals”, explica el director de la Unitat d’Impressió Funcional i Dispositius Integrats d’Eurecat, Paul Lacharmoise.

Noves solucions basades en electrònica impresa i plastrònica

Per fer possible la substitució de botoneres tradicionals i superfícies tàctils per una solució touchless, Eurecat preveu un increment de tecnologies basades en electrònica convencional, així com també en electrònica impresa o plastrònica. Aquesta última permet la senzilla integració d’electrònica en pràcticament qualsevol superfície, dotant així de noves funcionalitats.

Aquestes solucions, detalla Lacharmoise, “faciliten la substitució de botoneres d’ascensors o botons d’obertura de portes de vehicles de transport col·lectiu per una placa superposada, que substitueix el botó tradicional i es connecta al cablejat existent, de manera que no siguin necessàries modificacions en el sistema de control”.

La plastrònica, també coneguda com In Mold Electronics, és una tecnologia emergent que uneix l’electrònica impresa i els materials plàstics i que té com a objectiu l’obtenció de productes d’alt valor afegit dotant-los de funcions o prestacions avançades, fabricats a gran escala. Mitjançant la combinació de la impressió funcional i la hibridació de components electrònics amb processos de transformació més tradicionals com la injecció, és possible aconseguir dispositius lleugers, amb noves funcionalitats integrades en peces amb geometries complexes.

Situada a Cerdanyola de Vallès, la planta pilot de plastrònica d’Eurecat és pionera a Europa. Està composta per dues sales blanques que permeten la combinació ordenada dels processos de fabricació necessaris: impressió, hibridació, termoformat i injecció de plàstic.

L’aposta per la plastrònica per part d’Eurecat dona suport clarament a les necessitats cada cop més grans per part de les empreses en termes d’optimització de processos, noves tecnologies de transformació i manufactura, així com l’obtenció de productes de més valor afegit que incorporin noves funcions i sistemes més complexos, personalitzables i intel·ligents.