empuje Eurecat

La innovació a Catalunya ofereix signes de vitalitat, tal com ho reflecteix el darrer Baròmetre de la Innovació a Catalunya elaborat per ACCIÓ, que mostra que un 44,9 per cent d’empreses catalanes preveu incrementar la seva facturació i que el 21,5 per cent crearà nous llocs de treball com a conseqüència d’innovar en els seus negocis.

Una dada clau de l’estudi és el fet que el 55,3 per cent de les empreses catalanes declara haver realitzat algun tipus d’innovació durant el 2017, per l’impacte que aquest percentatge té en termes d’eficiència, d’optimització de costos i en la creació de valor afegit i també pel seu efecte, a mig i llarg termini, en relació a seva pròpia pervivència, competitivitat i en la capacitat de retenir i d’ampliar mercats.

Un altre element que avala el vigor de la innovació catalana és l’excel·lent valoració que estan rebent projectes de recerca liderats des d’aquí. En el cas d’Eurecat, estem al capdavant de dos que han aconseguit la màxima nota que atorga la Comissió Europea.

Es tracta de Preventomics, en el camp de la nutrició personalitzada, i d’Smooth, en l’àmbit de la protecció de dades. Ambdós encapçalen una important llista de projectes coordinats per les nostres unitats tecnològiques liderant consorcis europeus, com són: Diamond, Types, Binci, Connecare, Logimatic, Optintegral, Optogenerapy, Preview o Smartees, tots ells altament reconeguts i valorats en la seva especialitat.

En aquest escenari, des d’Eurecat estem fermament compromesos en aportar coneixement a les empreses perquè innovin, fent feina plegats per perfeccionar els seus processos o per millorar els seus productes o serveis i treballant intensament per convèncer-ne a les que no innoven perquè hi apostin.

Una de les eines que tenim per aconseguir-ho són els congressos i jornades que organitzem, pensats perquè les empreses puguin aprendre, conèixer i inspirar-se en les tendències tecnològiques més capdavanteres i puguin aprofitar també per fer networking amb altres empreses i professionals. En trobareu més detalls en una àmplia entrevista del newsletter.

En aquest mateix número, parlem també d’un projecte d’Eurecat que ha acreditat la viabilitat de l’edificació residencial de consum d’energia gairebé nul, considerat un dels grans reptes de la construcció a Europa i que serà d’obligat compliment a partir del 31 de desembre de 2020.

Altres exemples d’innovació tecnològica que hi trobareu expliquen com s’ha millorat l’eficiència en la manipulació de matèries primeres en condicions extremes i un projecte pioner d’aplicació de so 3D immersiu per gaudir de l’art de Joan Miró.

L’aposta per apropar la indústria 4.0 al sector dels serveis, el pol en nutrició i salut que impulsarà el PECT Nutrisalt a Reus i al Camp de Tarragona i el creixent interès de les empreses per aplicar la tecnologia Blockchain són altres informacions que podeu llegir. La propera edició tornarà el mes de setembre per seguir compartint-vos nous projectes on l’empenta innovadora és la clau de l’èxit.

Bon estiu!