La circularitat dels recursos per conservar-ne el màxim valor al llarg de tot el seu cicle de vida és una gran oportunitat per posar la innovació tecnològica al servei del desenvolupament de cadenes de producció i de consum més sostenibles. Amb la innovació, contribuirem a l’escalabilitat de les tecnologies i a l’efecte multiplicador dels canvis que implica l’economia verda.

Així ha quedat de manifest a la jornada virtual A Taste of Circular Economy Hotspot Catalonia, celebrada fa uns dies com a prèvia a la celebració del Circular Economy Hotspot, el principal esdeveniment sobre economia circular en l’àmbit europeu que l’any 2021 tindrà lloc a Barcelona, on  hem tingut l’ocasió de compartir perspectives molt inspiradores i estimulants, que tenen més sentit que mai donat l’escenari actual marcat per l’impacte de la COVID-19.

La creació d’una economia circular i la revolució digital són dues transicions claus a nivell europeu i mundial i que tenen el poder de transformar la nostra economia i societat. Per això, des d’Eurecat veiem les tecnologies verdes i la digitalització com els principals facilitadors d’una economia circular intel·ligent en la majoria dels nostres projectes.

Donada la inexistència de grans recursos naturals en el territori, aquest enfocament és estratègic en el cas de Catalunya i explica el pes que han tingut sempre l’emprenedoria, la innovació creativa i les connexions amb altres països. En paral·lel, l’àrea mediterrània és una de les regions més vulnerables del món als impactes de l’escalfament global, de manera que l’impuls de l’economia verda està més que justificat ja que contribueix a mitigar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

La diversificació de l’economia catalana fa que les tecnologies disruptives d’Eurecat siguin susceptibles d’aplicar-se a un ampli ventall de sectors empresarials, on veiem un escenari excel·lent per a la simbiosi industrial i el desenvolupament de l’economia circular, així com per a la transferència de tecnologia entre sectors i la implementació de cadenes de subministrament sostenibles.

Tenim exemples de projectes d’èxit en àmbits que van des del processament de residus, l’aigua i l’energia, la mineria, la química i els plàstics fins al tèxtil, la construcció, l’agroalimentari, la mobilitat i la fabricació, entre d’altres. A partir d’aquestes experiències, hem comprovat que la nostra perspectiva holística i les capacitats multi-tecnològiques que aglutinem, juntament amb el Life Cycle Thinking, ajuden els nostres clients a arribar als nous mercats de l’economia circular. En aquest respecte, hem constatat que els avenços en una tecnologia afavoreixen el progrés en altres, en el sentit que les tecnologies disruptives són interdependents, interconnectades i es reforcen mútuament.

Des d’aquesta òptica, estem convençuts també que el coneixement de l’economia circular s’ha d’incorporar a la formació acadèmica i professional, perquè la transició només serà possible si les empreses poden contractar professionals que tinguin el coneixement tecnològic i econòmic per dissenyar i implementar nous models de negoci. En trobareu un exemple interesant en aquest mateix newsletter, on també us apropem iniciatives capdavanteres relaciones amb l’aplicació de solucions avançades per millorar productes i processos a les àrees industrial, digital i biotecnològica. Esperem que us agradin!

Xavier Torra
President d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya