Les grans empreses poden accedir a aquest tipus de tecnologies amb més facilitat, moltes vegades de la mà de les grans empreses tecnològiques o consultores. Fins i tot, en alguns casos, disposen de departaments d’innovació propis que impulsen l’adopció d’aquestes noves solucions. Per a les petites i mitjanes empreses, i hi podem incloure les pimes catalanes, aquest tipus de recursos no sempre estan a l’abast. En aquest cas, l’administració pública sol desplegar programes i instruments dissenyats específicament per ajudar financerament les petites i mitjanes empreses en el camí d’adopció tecnològica, impulsant iniciatives específiques com ara el DIH4CAT, el hub digital de Catalunya de suport a les PIMES per ajudar-les en la transformació digital.

A nivell estratègic, les empreses han de fer una reflexió profunda sobre si els seus processos són susceptibles de millorar amb la IA i si aconseguiran una millora competitiva i un millor posicionament. També és important fer una valoració econòmica dels costos i inversions associades a aquest procés de transformació i analitzar-ne la viabilitat davant l’increment d’ingressos o la reducció de costos que això pugui comportar. És important que aquesta reflexió i les decisions que s’hi adoptin tinguin el suport necessari dins de l’empresa, si és possible a nivell de Direcció General. I cal comunicar-ho al conjunt de l’organització per aconseguir el màxim grau d’alineament i buscar arguments convincents que vencen les més que segura resistència al canvi.

Idealment, l’equip de persones que han de liderar i emprendre aquesta transformació empresarial han de tenir perfils multidisciplinaris. D’una banda, han de conèixer les tecnologies, les característiques, els condicionants i els límits que cal tenir en compte. En segon lloc, i molt important, han de conèixer les característiques del negoci, quins processos clau té, quins indicadors es volen assolir i quins tipus de dades són rellevants i quines no, entre d’altres aspectes. També és aconsellable que tinguin coneixements de gestió, referida tant a gestió de l’organització i dels recursos com a la gestió del canvi. Si dins de l’empresa no hi ha prou coneixement, és aconsellable buscar l’ajuda externa d’entitats expertes, que coneguin el negoci i el sector de l’entitat, que tinguin experiència en situacions de canvi en altres empreses i, per tant, tinguin un plec ampli de “lliçons apreses” que puguin ser útils i aplicables a cada cas concret.

Joan Mas
Director de l’Àrea Digital del centre tecnològic Eurecat