El centre tecnològic Eurecat Reus busca persones voluntàries que segueixin una dieta vegetariana per avaluar l’efecte de la suplementació de diferents formes de vitamina B12, no procedents de fonts animals, en un estudi que té en compte el major risc de patir deficiència per part d’aquest col·lectiu.

“Cada dia més persones segueixen la dieta vegetariana com a part d’un patró alimentari saludable, però si aquesta no es fa de manera equilibrada pot comportar una ingesta inadequada de vitamina B12 i, per tant, presentar dèficits nutricionals”, assenyala la investigadora de la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat i investigadora principal del projecte, Anna Crescenti.

L’estudi, anomenat NORMB12, es duu a terme a les instal·lacions de la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut a Eurecat Reus, situades davant de l’Hospital Sant Joan de Reus. S’ha habilitat el correu electrònic estudis@eurecat.org i el telèfon 636 944 723, a disposició de les persones que hi vulguin participar per inscriure’s com a voluntàries o consultar els seus dubtes.

Per a l’estudi, es busquen 54 persones majors d’edat que segueixin una dieta vegetariana, sense consum de carn i peix, però sí que poden ser consumidores de lactis i ous, que no se suplementin amb vitamina B12 i que presentin un dèficit marginal d’aquesta vitamina, el qual es determinarà mitjançant les analítiques que es realitzaran en la visita de pre-selecció de les persones voluntàries.

“La vitamina B12 és un nutrient essencial per al bon funcionament de diferents processos biològics i la seva deficiència es dona quan s’esgoten les reserves d’aquesta vitamina, degut a una inadequada ingesta dietètica o a alteracions en la seva absorció”, explica la directora de la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat, Nàdia Ortega.

Amb una durada de 3 mesos, les persones voluntàries que participin en l’estudi d’intervenció nutricional hauran de consumir diàriament un dels formats de vitamina B12 o bé placebo. Durant aquest temps, se’ls farà un seguiment complert dels nivells de vitamina B12 en set visites al centre d’Eurecat a Reus, en les que s’analitzaran diversos paràmetres relacionats amb l’estat nutricional d’aquesta vitamina.