Eurecat integra el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya

  • Amb la integració a Eurecat, es preveu que les activitats del CTQC creixin a un ritme anual superior al 15 per cent.

  • L’operació s’emmarca dins l’estratègia d’Eurecat de consolidació d’aliances amb agents molt rellevants del sistema d’innovació i de desplegament territorial i sectorial.

Tarragona, 12 de maig de 2017.- El Patronat del centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) ha aprovat avui la integració del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), ubicat a Tarragona, en una operació que suposarà la creació d’una nova Unitat de Tecnologies Químiques, dins de l’Àrea de Tecnologies Industrials d’Eurecat.

El CTQC va tenir uns ingressos totals de 1.580.000 euros l’any 2016 i es preveu que, a través de la integració a Eurecat, les seves activitats creixin a un ritme anual superior al 15 per cent, com a conseqüència de la comercialització de les capacitats pròpies a empreses d’altres sectors que també requereixen tecnologies químiques.

L’operació comporta la integració del personal del CTQC a Eurecat i s’emmarca dins l’estratègia del Centre Tecnològic de Catalunya de consolidació d’aliances amb agents molt rellevants del sistema d’innovació, tant des del punt de vista sectorial com territorial, com és el cas de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Amb la integració, el Patronat del CTQC es convertirà en la Comissió Sectorial de la Química d’Eurecat. Així mateix, l’empresa que presideix el Patronat del CTQC, i que actualment és Repsol, s’incorporarà al Consell Assessor d’Eurecat, integrat pels principals agents d’innovació de Catalunya.

Tarragona concentra el 30 per cent de la producció química estatal

El sector químic és estratègic per a l’economia catalana, tal como ho reflecteix el pes de la indústria química i farmacèutica, que representa el 17,5 per cent del PIB industrial a Catalunya. Així mateix, el 30 per cent de la producció química estatal es fa a Tarragona.

Segons destaca el president d’Eurecat, Xavier Torra, “la integració suposa l’ampliació de la presència d’Eurecat a les comarques del sud de Catalunya i un millor posicionament del centre en sectors industrials tan rellevants com la química i la indústria auxiliar que treballa per a les grans empreses del ram”.

L’activitat del CTQC “ara està focalitzada en treballar per a la indústria de la química, però aquest coneixement és aplicable a altres sectors, com la salut, l’agroalimentació, l’automoció, l’aeronàutica i el ferroviari”, destaca Torra.

Per a Eurecat, “és molt important la incorporació del coneixement científic en l’àmbit de la química que aporta el CTQC, perquè reforça moltes de les altres unitats del centre, com són les de materials, processos avançats de manufactura, composites i nutrició i salut”, afegeix el director general Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat, Xavier López.

Paral·lelament, en paraules de Maria Mas, presidenta del Patronat del CTQC, “les empreses del sector químic, a través d’Eurecat, podran accedir de forma més sistemàtica a un ventall de tecnologies molt més ampli, com poden ser Big Data i altres tecnologies relacionades amb la indústria 4.0”.

El Centre Tecnològic de la Química de Catalunya es va crear l’any 2008 com a fundació privada sense ànim de lucre, amb l’objectiu de contribuir de manera eficaç a la sostenibilitat, la competitivitat, la innovació i el progrés tecnològic d’empreses i entitats europees del sector químic i sectors relacionats.

Després de l’aprovació de la integració per part del Patronat d’Eurecat i del Patronat del CTQC, celebrat dia 11 de maig, hi ha d’haver un acord de govern per part de la Generalitat de Catalunya, abans de la inscripció definitiva de l’operació.