El centre tecnològic Eurecat ha participat en la redacció de l’Especificació de la norma UNE 0065 de l’Associació Espanyola de Normalització, que estableix els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques reutilitzables per a nens i adults, pel que fa als materials que s’utilitzen per a la seva elaboració, disseny, confecció, marcat i ús. El document està a disposició gratuïta de tota la societat i es pot descarregar aquí.

L’Especificació UNE 0065 se suma a les Especificacions  UNE 0064-1UNE 0064-2, que estableixen els requisits de les mascaretes higièniques d’un sol ús per a adults i nens, respectivament, i en l’elaboració de les quals ha participat també Eurecat.

Aquest conjunt de documents té com a objectiu proporcionar a la ciutadania i a les empreses la informació per disposar d’una barrera de protecció enfront de bacteris i virus, al costat d’uns requisits de respirabilitat que permetin estar protegits i poder continuar amb la vida diària utilitzant una mascareta.

En aquest sentit, l’Especificació UNE 0065 té el propòsit de facilitar la fabricació en el volum necessari de mascaretes reutilitzables, tant a nivell industrial com artesanal, per oferir als ciutadans protecció barrera davant la pandèmia del COVID-19.

Amb aquesta finalitat, proporciona als fabricants requisits clars de disseny i fabricació de mascaretes reutilitzables, amb la garantia que, si es fabriquen respecte al que estableix l’Especificació, aconseguiran una mascareta amb un nivell d’eficàcia de filtració bacteriana i respirabilitat adequats, d’acord amb els assajos de la norma UNE-EN-14683. En aquest sentit, la possibilitat de reutilització amplia considerablement la vida útil de la mascareta i, per tant, la disponibilitat del producte en major volum.

Així mateix, l’Especificació és flexible i dona cabuda a altres materials, diferents als indicats, si bé aquestes modificacions s’han d’assajar pel que fa als assajos d’eficàcia de filtració bacteriana i respirabilitat de la norma UNE-EN-14683 per poder marcar el producte final. Això permet que el rang de materials susceptibles d’utilització es pugui ampliar considerablement, el que és de gran interès per tenir un ampli ventall de possibilitats.

L’Especificació proporciona també a l’usuari final unes instruccions de col·locació, ús, retirada, emmagatzematge i rentat, fonamentals per garantir la protecció per a la qual han estat dissenyades, tant en el primer ús com a usos posteriors.

En l’elaboració de les tres Especificacions UNE han participat el Ministeri de Sanitat; el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme; el Ministeri de Consum; el Ministeri de Treball i Economia Social; AEMPS; AITEX; ASEPAL i TEXFOR, entre altres entitats i organitzacions.