Mundo Eurecat

Qui som? Què fem? Com ho fem? Amb quin objectiu?

El Centre Tecnològic de Catalunya

Sistema públic R+D

Organismes públics de recerca + universitats

GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

RECERCA APLICADA I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Sistema productiu

Empreses

GENERACIÓ DE VALOR

Principal soci tecnològic de les empreses que treballen a Catalunya

Proveïdor de tecnologia innovadora i diferencial per a donar resposta a les seves necessitats d’innovació i impulsar la seva competitivitat.


Pont natural entre el món de la recerca aplicada i el teixit econòmic.

Patronat

Majoritàriament privat, compost per representants d'empreses i institucions de referència en diferents sectors estratègics de l'economia catalana.

Cooperació públicoprivada

Eurecat neix amb la vocació de ser un referent en la cooperació públic i privada en l’àmbit de la investigació i la innovació, sent un dels principals actors en la implementació de l’estratègia tecnològica de Catalunya, a partir de la RIS3CAT.

Aliances

Eurecat impulsa aliances amb els principals agents del sistema d’innovació tant a nivell nacional com internacional.

Alguns indicadors

+650 professionals +200 projectes de R+D +1.700 empreses clients 153 patents 7 spin-offs

Presència internacional

international eurecat