Eurecat i Leitat han iniciat una cooperació estratègica comercial, tecnològica i de recerca conjunta per guanyar massa crítica, ser més eficients i productius i presentar una oferta tecnològica més completa, transversal i coordinada a les empreses, que respongui millor a les seves necessitats i els hi sigui més útil per guanyar competitivitat.