LOGO VICENTE LOPEZ

El termini de presentació de candidatures està tancat.

El procés de selecció es realitzarà fins el 20 de juliol.

Els primers disset estudiants s’incorporaran a la plantilla d’Eurecat a partir de l’1 setembre 2018.

 • La convocatòria 2018 oferirà un total de 17 contractes predoctorals a Eurecat.

 • La presentació de les candidatures es podran fer del 1 de juny al 2 de juliol.

 • El programa porta el nom del Dr. Vicente López Martínez per la seva aportació al sistema català d’innovació.

El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio)  ha llançat el programa “Vicente López” destinat al foment de la realització de tesis doctorals a les seves àrees industrial, digital i biotecnològica, amb la finalitat d’augmentar el coneixement científic en aquests àmbits i afavorir així la transferència tecnològica a la indústria.

Convocatòria:

La convocatòria oferirà per al 2018 un total de 17 contractes predoctorals a Eurecat, vinculats a la realització de tesis doctorals i amb dedicació a temps complet.

Dates d’inscripció:

Les dates d’inscripció seran de l’1 de juny al 2 de juliol de 2018. El procés de selecció es realitzarà entre el 25 de juny i el 20 de juliol del 2018 i els primers disset estudiants s’incorporaran a la plantilla d’Eurecat a partir de l’1 setembre 2018.

Temàtiques:

 • Valorització de dades.

 • Biaix algorítmic, detecció de discriminació i notícies falses

 • Criptografia post-quàntica.

 • Ciència de les dades en indústria i fabricació.

 • Analítica de dades en medicina.

 • Noves tecnologies per la caracterització metabòlica individual dirigida a la personalització de la nutrició.

 • Modificacions post-traslacionals i respostes metabolòmiques.

 • Condicions de processat òptimes en termoformat de films i sobreinjecció amb polímers termoplàstics dels mateixos.

 • Tecnologia energètica, economia circular.

 • Aplicació de materials innovadors d’avantguarda en la impressió de díodes electroluminescents.

 • Investigació en la fabricació de peces lleugeres estructurals mitjançant RTM d’alta cadència productiva.

 • Sensor fotònic per la detecció de la qualitat de l’aigua.

 • Bateries reversibles fotosintètiques.

 • Desenvolupament de recobriments sobre acers d’alta resistència per deposició electroquímica en Deep Eutectic Solvents.

 • Desenvolupament d’una nova metodologia per dissenyar productes tecnològics d’alt valor basats en polímers amb memòria de forma i impressió 3D.

 • Localització i navegació robusta en ambients visualment complexos.

 • Recomanador adaptatiu i intel·ligent per a turistes.

Requeriments per la sol·licitud de la beca:

Els sol·licitants hauran d’estar en possessió d’un grau i d’un màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster. També seran admeses les persones que estiguin matriculades d’un màster universitari oficial que els hi permeti accedir al doctorat el curs 2018/2019.

Els sol·licitants hauran de residir a Catalunya al llarg de la durada del programa, per tal de permetre la seva participació de forma presencial, exceptuant les estades de col·laboració en altres universitats o centres de recerca per a l’elaboració de la seva tesi.

Vicente López Eurecat

Dr. Vicente López

El programa porta el nom del doctor Vicente López Martínez per la seva aportació al sistema català d’innovació, on va treballar intensament promovent els vincles entre les universitats, els centres tecnològics i les empreses. Vicente López va ser fundador del Centre Tecnològic Barcelona Media, avui integrat a Eurecat, i va excel·lir com investigador, gestor i emprenedor.

Biografia del doctor Vicente López

Vicente López Martínez (1954 – 2012) va ser un gran promotor de la innovació a Catalunya apostant per la investigació aplicada basada en el model Universitats – Centre Tecnològics – Empreses. Va ser fundador del Centre Tecnològic Barcelona Media, avui dia integrat al Centre Tecnològic Eurecat. Inicialment va actuar com a director general i més tard com a vicepresident executiu del Centre. Va ser, també, vice-president de la Federació de Centres Tecnològics FEDIT.

Llicenciat en Ciències Químiques, va obtenir el doctorat en Química Quàntica per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Es va mantenir actiu com a investigador al llarg de la seva vida professional, compaginant aquesta activitat amb les de gestor i emprenedor. Va ser investigador al Institut Tecnològic de Califòrnia (CALTECH), professor titular al Departament de Física Química de la UAM, investigador i més tard director tècnic de l’Institut d’Enginyeria del Coneixement (IIC) de la UAM, catedràtic en el Departament de Ciències de la Computació de la UAM i al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, publicant més de 50 articles científics.

Com a emprenedor i innovador, en Vicente va crear i posar en marxa dues empreses tecnològiques per al grup Prisa: Proel (publicitat electrònica) i Inicia Comunicacions (proveïdora de serveis d’internet i portals). Co-fundador i més tard membre del comitè de direcció de Raditech, una empresa proveïdora de serveis i productes de recerca a Internet, fou membre del consell de Telefónica i va  fundar  immSound, una empresa proveïdora de productes de so immersiu, on va actuar com a CEO i President.  Immsound va ser, posteriorment, adquirida per Dolby.

Vicente, a més de ser una persona carismàtica posseïa un gran sentit humanista que aplicava en les seves diverses activitats. Va saber guiar Barcelona Media amb compromís, visió i treball constant des dels seus començaments i des d’allà va donar suport i impuls al model de Centre Tecnològic com a punt de trobada entre les Universitats i Centres d’Investigació i les Empreses, fent de pont entre la recerca bàsica i les aplicacions industrials.