CIDAI, una peça clau en l’estratègia Catalonia IA

El CIDAI promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació),  empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada.

El CIDAI segueix el model dels Digital Innovation Hubs establert per la Comissió Europea i es configura com un centre en xarxa al servei de les empreses i institucions.