Eurecat COVID-19

Eurecat COVID-192021-03-24T09:40:26+01:00

Posem les nostres capacitats a disposició
per ajudar a fer front al COVID-19

La crisi provocada pel coronavirus ha obligat a molts països i organitzacions a prendre mesures extraordinàries a nivell econòmic, sanitari, de protecció col·lectiva, etc. Des d’Eurecat volem ser partíceps de la crida i posem el nostre equip multidisciplinar i instal·lacions punteres per fer front al COVID-19.

Accions de suport:

Un nou model predictiu geoespacial desenvolupat per FACSA i Eurecat permet prevenir riscos per a la salut pública a partir de les aigües residuals

novembre 2nd, 2021|

Xavier Domingo: “totes les tècniques que ens ajudin a ser més resilients i a entendre patrons i tendències de comportament seran claus”

desembre 21st, 2020|

Capacitats tecnològiques:

Capacitats en materials i desenvolupament de dispositius

1. Disseny i desenvolupament integral de productes sanitaris, utilitzant el coneixement i l’extensa experiència en materials plàstics, metàl·lics, composites, tèxtils o la combinació dels mateixos i els seus processos de transformació, per portar el producte desenvolupat i assajat a l’homologació i al mercat.

2. Assajos de materials tèxtils per a aplicacions sanitàries. Entre els quals, els assajos per a la UNE-EN 14683:2019: Mascaretes quirúrgiques.

3. Desenvolupament de firmware per a dispositius i equips mèdics, capacitats d’electrònica impresa i software que pot ser implementat en els dispositius (apps, backend, etc.), especialment en solucions d’IoT.

Per fer front a la nova normalitat, les empreses demanden la substitució de botoneres i superfícies tàctils per formes d’interacció touchless  en productes existents i/o ja instal·lats en llocs públics i entorns de treball i oci.

Capacitats digitals en tractament de dades, IA i desenvolupament de plataformes

Àmplia trajectòria de col·laboració amb diferents hospitals de referència com l’Hospital Clínic de Barcelona o l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, entre d’altres. Experiència en projectes relacionats amb processos infecciosos, amb anàlisis de dades de pacients UCI amb risc de processos infecciosos i sèpsies que inclouen dades de monitorització intensiva en UCI així com dades clíniques i epidemiològiques, enriquides amb dades biològiques de pacients seqüenciats en el nostre centre de Ciències Òmiques, tot amb la finalitat de construir models i eines d’ajuda a la detecció clínica en el pronòstic i predicció de complicacions, reingressos i mortalitat.

4. Desenvolupament d’aplicacions i plataformes per a la gestió i analítica de dades mèdiques: experiència contrastada en analítica de dades relacionada amb ciències de la vida (dades clíniques, epidemiològiques, biològiques, imatge mèdica i procedents de sensors fisiològics i biomètrics). Aplicació de tècniques estadístiques i bioinformàtica, aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial en tot el cicle de vida de les dades (adquisició, curació, pre-processat, caracterització estadística i desenvolupament i validació de models predictius basats en Deep Learning i d’altres tècniques d’IA).

5. Capacitats d’analítica de dades, com a coordinadors del CIDAI (Centre per a la Innovació en Dades tecnològiques i Intel·ligència Artificial de Catalunya).

6. Clúster de computació propi (CPUs + GPUs) que permet abordar projectes Big Data i IA complexos i amb altes demandes de computació. Analítica de dades per a l’establiment de patrons de mobilitat.

Capacitats en l’àmbit de la biotecnologia

L’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat que inclou el Centre de Ciències Òmiques (Unitat mixta amb la Universitat Rovira i Virgili) i la Unitat de Nutrició i salut. El Centre de Ciències Òmiques és una Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) amb la tecnologia més puntera en metabolòmica, proteòmica, transcriptòmica i genòmica. Presenta una gran experiència en la cerca de biomarcadors i en la integració de les dades obtingudes en diferents tecnologies òmiques.

7. Àmplia experiència en estudis de PCR a temps real. Equipament complet per al diagnòstic de COVID-19 mitjançant PCR a temps real. Disposa de 3 Cabines de preparació de PCR, 2 aparells de PCR a temps real, 3 termocicladors, un seqüenciador Sanger, 3 equips de seqüenciació de nova generació.

8. Àmplia experiència en estudis de metabolòmica. Es podria contribuir en la cerca de nous biomarcadors en mostres de Swab nasals de mostres procedents de pacients, mitjançant una aproximació metabolòmica (GC-MS i LC-MS). Seria una investigació complementària al diagnòstic per PCR i podria permetre trobar biomarcadors de pronòstic, com succeeix en altres enfermetats infeccioses.

9. En la Unitat de Nutrició i salut es disposa de tots els reactius i la infraestructura necessària per a portar a terme assajos de neteja microbiana requerits en les proves per a validar les mascaretes produïdes amb material tèxtil per a ús sanitari.

Capacitats de formació del talent

10. Bones pràctiques i assessorament sobre teletreball.

11. Continguts formatius online sobre diferents àmbits tecnològics.

Encarem junts la nova normalitat amb les empreses

La crisi provocada pel coronavirus obliga a adaptar maneres de treballar, infraestructures i espais a les empreses per afrontar la nova normalitat; incloent la gestió del dia dia, el desenvolupament de diverses solucions tecnològiques (per exemple touchless) i l’impuls d’accions de transformació digital per potenciar els canals online. Eurecat dona suport en múltiples àmbits tecnològics per adaptar els requeriments i demandades de la nova normalitat amb les empreses.

Necessites que t’ajudem a adaptar el teu negoci a la nova normalitat?

Noves demandes i necessitats per encarar la nova normalitat per part de les empreses:

Productes i sistemes touchless

Eurecat preveu una alta demanda de sistemes de pulsació sense contacte en espais vinculats al transport públic, els llocs d’oci, mobiliari urbà, ascensors o oficines, arran de la pandèmia per donar resposta als nous hàbits de comportament que ha introduït el coronavirus.

Sectors relacionats amb la mobilitat i el transport com automoció, l’aeronàutic o el ferroviari, són alguns dels àmbits prioritaris. La plastrònica és una de les tecnologies que pot facilitar la substitució de botoneres tradicionals de contacte directe i superfícies tàctils per solucions contactless.

Tractaments superficials viricides 

S’estima un important creixement en l’aplicació de recobriments amb propietats viricides sobre elements d’ús comunitari com manilles de portes, poms, passamans, agafadors, baranes, botons, interruptors, elements de bany i cuina, etc. d’hospitals, transport públic, residències, supermercats, restaurants, etc., per tal d’evitar o mitigar la infecció per contacte amb la SARS-CoV-2

Eurecat disposa del know how i de les instal·lacions per donar suport a les empreses que necessitin donar una ràpida resposta al mercat, mitjançant el desenvolupament i testeig de recobriments viricides davant de la SARS-Cov-2.

Detecta oportunitats de millora en els nostres Seminaris en línia:

Altres recursos per a les empreses:

Accelera PYME
Go to Top