EURECAT és col·laborador de la Xarxa EEN, Enterprise Europe Network, co-finançada per la Comissió Europea. Aquesta està formada per més de 600 organismes de suport a l’empresa a més de 60 països i té com a objectiu ajudar a les PIMES, universitats i centres de recerca a trobar socis internacionals. La xarxa ofereix assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). A continuació podeu consultar les ofertes i demandes de col·laboració vigents que ofereix l’EEN.

Per a més informació sobre el EEN fer un click aquí

Donar-vos d’ alta en el servei gratuït d’ofertes i demandes europees!

Enterprise Europe Network Partnering Opportunities