Eurecat en xifres

Eurecat ha experimentat un creixement sostingut des del 2015 incrementant, a la vegada,  la competitivitat de les empreses
i el benestar de la societat a través de l’R+D+I

+75o

professionals

62

M€ d’ingressos

+2.000

clients

10

spin-offs

+200

patents

+200

projectes R+D

Dades corresponents a finals de 2023