Eurecat en xifres

+750
Professionals
62
M€ Ingressos
+2.000
Clients
10
Spin-offs
+200
Patents
+200
Projectes R+D

Dades corresponents a finals de 2023