Innovació
amb impacte
econòmic i social

Som el referent tecnològic de les empreses per als seus reptes d’innovació.
Talent, experiència i infraestructures al servei de la competitivitat empresarial i el benestar mediambiental i social.

professionals
en plantilla
+ 600
empreses
clients
1900
centres a
Catalunya
0
seus
Madrid
i Màlaga
0
seu a
Amèrica
Llatina
0
dels nostres clients
són pimes
60 %
spin-offs
0
patents
+ 150
projectes
H2020 I HE
+ 120
projectes
H2020 i HE
coordinats
+ 15

Activitats

Creem i/o millorem productes, serveis i processos, des de la idea fins a la industrialització.

Àrees de coneixement

Integrem capacitats multitecnològiques i multidisciplinars per abordar reptes empresarials complexos de forma integral i sostenible.

eurecat labs

Eurecat Labs: més de 20 laboratoris al servei de les empreses per trobar solucions tecnològiques a reptes complexos industrials o d’innovació.

Eurecat Academy

eurecat academy

el vostre soci en formació tecnològica avançada

Promovem ecosistemes d’innovació

per respondre als reptes del canvi climàtic, la intel·ligència artificial o la transformació de sectors com la mobilitat i el turisme.

Actualitat

 

Agenda d'activitats

Eurecat Centre Tecnològic