El centre tecnològic Eurecat ha creat una aplicació que permet realitzar controls d’aïllament acústic d’edificis des del mòbil i ha comprovat també l’eficàcia de l’ús dels drons per a inspeccions estructurals d’obres o d’infraestructures, en el marc del projecte Built2Spec, que ha desenvolupat un conjunt de tecnologies innovadores perquè els professionals de la construcció puguin autoinspeccionar les edificacions mitjançant sistemes més econòmics i sostenibles i en temps real.

En el cas de l’aplicació mòbil, la nova tecnologia permet realitzar inspeccions d’aïllament acústic “de manera ràpida, fàcil i per un baix cost sense haver de disposar d’un sonòmetre convencional, els quals tenen un preu molt alt i són difícils d’utilitzar per persones no expertes”, explica el responsable de la participació d’Eurecat en el projecte Built2Spec, Carles Rubio, del departament de Projectes Integrals i Laboratoris del centre tecnològic.

L’aplicació per funcionar necessita un smartphone connectat a un micròfon extern i guia l’usuari a través de diferents pantalles amb instruccions, per tal de calcular l’índex d’aïllament acústic de l’obra o de la infraestructura acabada.

El mòbil mostra el resultat en gràfics de pressió sonora i envia les dades a una plataforma de gestió accessible des de qualsevol ordinador o tableta, on es poden analitzar i comparar amb les especificacions de l’obra.

Segons remarca el cap de Línia d’Ultrasons d’Eurecat, Marcel Janer, l’app dota als promotors de la construcció “d’una solució per facilitar les inspeccions tècniques que s’han de dur a terme als edificis en construcció, per tal d’assegurar que compleixen les normatives europees d’aïllament acústic”.

L’equip d’Eurecat ha provat el funcionament de l’aplicació per calcular l’aïllament acústic entre dues habitacions d’un edifici residencial. Els tests s’han dut a terme en un edifici en construcció ubicat a la localitat de Montgat, Barcelona, propietat d’OHL, un dels socis de Built2Spec.

A més de l’equip de Sistemes Avançats d’Eurecat, han intervingut en el desenvolupament de l’aplicació les unitats de Big Data & Data Science i d’Impressió Funcional del centre tecnològic.

Drons per a la inspecció estructural d’edificis

Respecte a l’ús de robòtica aèria per a la inspecció estructural d’obres que ha abordat també Eurecat dins del projecte, la utilització de drons ha permès obtenir una reconstrucció 3D completa d’una obra, per mitjà d’una càmera convencional i dels sensors propis d’un dron.

Amb aquesta reconstrucció 3D, es poden fer estudis de l’error en la georeferenciació de l’obra, comparant la previsió inicial amb la construcció definitiva. De la mateixa manera, a partir de la reconstrucció 3D, es poden fer estudis de volums comparant novament la previsió original de l’obra amb la construcció real.

En el marc del projecte, els drons han testat la tecnologia de reconstrucció 3D d’un viaducte ubicat a La Gudiña (Galícia). Un cop obtinguda la reconstrucció, s’ha comparat amb el model BIM (de l’anglès Building Information Modeling) de l’estructura, per tal de poder estudiar diferències en la georeferenciació i la pròpia geometria de l’obra.

Segons assenyala el responsable de Sistemes Autònoms d’Eurecat, Daniel Serrano, “el dron permet realitzar reconstruccions 3D d’obres en molt poc temps, just el que triga en realitzar el vol al voltant de l’obra per obtenir dades en qüestió de minuts, i el que tarda el software de reconstrucció 3D en processar-les i obtenir la reconstrucció, qüestió d’hores en funció de la magnitud de l’obra”.

A més, “la utilització de drons és més econòmica que altres tècniques, ja que pot ser reutilitzada en moltes operacions”, apunta la directora de la Unitat de Robòtica i Automatització d’Eurecat, Pepa Sedó.

Built2Spec (Built2Specifications: Self-Inspection, 3D Modelling, Management and Quality-Check Tools for the 21st Century Construction Worksite) és un projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea, que ha abordat la necessitat de reduir les diferències d’eficiència energètica que sovint es donen entre el disseny d’un edifici i la seva construcció final. El projecte, que ha durat 4 anys, ha comptat amb la participació de vint socis de vuit països europeus.