La ICTS OmicsTech en el seu node del Centre de Ciències Òmiques, unitat mixta de la URV i Eurecat, ha instal·lat un nou espectròmetre de masses d’alta resolució Orbitrap Eclipse Tribrid de Thermo Scientific que és una eina essencial per a la recerca de metabolòmica i proteòmica, ja que aquest sistema d’alta resolució detecta una àmplia gamma de compostos, pèptids i molècules petites en anàlisis dirigides i no dirigides, sense perdre selectivitat i sensibilitat.

L’equipament ha estat finançat amb gairebé 1 milió d’euros pels ajuts públics per a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) pel Ministeri de Ciència i Innovació i pels fons Next Generation del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’equipament instal·lat és un instrument d’alta ressolució que combina tres analitzadors de masses, quadrupolo, trampa d’ions i Orbitrap, i resulta una eina essencial per a la recerca en metabolòmica i proteòmica en els àmbits de les ciències de la vida, biomedicina, agroalimentació i mediambient.

Els espectòmetres de masses Orbitrap ofereixen una excel·lent ressolució de masses (FWHM) >1,000,000 a m/z 200 i una precisió de masses inferior a 1 ppm en un sol instrument compacte i fàcil d’utilitzar.