El centre tecnològic Eurecat Manresa ha presentat avui metodologies d’assaig innovadores per al disseny i l’aplicació òptima de materials metàl·lics d’alt rendiment, d’especial interès en sectors com l’automoció i el transport, entre d’altres, desenvolupades en el marc dels projectes europeus ToughSteel, Crystal i MiPre.

En concret, s’han donat a conèixer solucions per avaluar i determinar propietats crítiques en aquest àmbit, com el comportament a la fatiga, la resistència a l’impacte, la fragilització per hidrogen, molt rellevant per materials d’alta resistència, i la tenacitat a la fractura, que permet adreçar problemes de fissuració en el procés de manufactura com el fenomen d’edge-cracking. El coneixement generat permet optimitzar el desenvolupament de nous metalls d’altes prestacions i aplicar-los en el disseny de productes d’alt valor afegit, especialment interessants per reduir pes i garantir la seguretat en els vehicles.

“Eurecat ha liderat el desenvolupament de noves aproximacions experimentals per caracteritzar materials d’alta resistència, basades en mecànica de la fractura, i que han permès entendre millor el comportament a l’impacte i la conformabilitat de nous materials per a la construcció lleugera de vehicles. Actualment, oferim a la indústria del transport solucions ràpides i eficaces, adaptades als processos productius de components de xapa metàl·lica”, afirma el director científic d’Eurecat, Daniel Casellas.

L’esdeveniment ha comptat amb investigadors i empreses que han adoptat noves tècniques per optimitzar el desenvolupament i implementació d’acers d’altes prestacions com SSAB Europe, Forvia Faurecia, Benteler Group, MW Italia, Stellantis, SEAT S.A. i ArcelorMittal Maizières.

El projecte ToughSteel “ha investigat i promogut l’ús de la tenacitat de fractura com a propietat clau per abordar problemes d’esquerdes en el conformat d’acers avançats d’alta resistència, fet que permet optimitzar la selecció de materials, prevenir les pèrdues de producció i reduir el temps d’arribada al mercat dels productes de xapa metàl·lica”, explica el coordinador del projecte i cap de la Línia de Comportament Mecànic de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, David Frómeta.

Crystal, per la seva banda, “ha desenvolupat noves eines experimentals i metodologies per predir la vida útil de peces d’automòbil fabricades amb acers d’alta resistència enfront del fenomen de fragilització per hidrogen”, detalla la coordinadora del projecte i cap de la Línia de Corrosió i Degradació de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d’Eurecat, Sílvia Molas. L’absorció d’hidrogen al material “afecta directament les seves propietats mecàniques, reduint-les dràsticament i provoca que el component fabricat sigui més sensible a la fractura. Ara, podem proveir la indústria d’eines per determinar el contingut d’hidrogen llindar i reduir-ne el risc associat, fet que permet la fabricació de components d’automoció més segurs”, afegeix Molas.

“El projecte MiPre suposa un avenç molt important en la modelització microestructural d’acers complexos”, afirma el cap de la Línia de Nous Processos per a Materials Avançats de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics, Jaume Pujante. “En el projecte s’ha pogut treballar en un model que permet generar una predicció més precisa del comportament final del material aplicat a un procés, l’estampació en calent, que presenta una gran capacitat d’adaptació en el tractament tèrmic”.

La jornada ha finalitzat amb una visita als laboratoris especialitzats en recerca i caracterització avançada de metalls d’Eurecat Manresa.