Les úlceres per pressió al peu (UPP) son lesions de la pell que es produeixen com a conseqüència d’una pressió constant deguda a la mobilitat reduïda del pacient, freqüents en hospitals o centres sociosanitaris i en pacients amb poca mobilitat domiciliaris o ingressats ens residències.

Aquest tipus d’úlceres impacten en 6 milions de persones a Europa, tenen una prevalença del 12% i el 41% tenen el seu origen a l’hospital.

La prevenció d’úlceres requereix d’un ús intensiu d’infermeria pel control de l’estat de la pell i de l’ús, fins ara, de protectors de preformat o de taló que tenen una efectivitat reduïda, quedant parts del peu exposades als factors de risc.

La majoria d’aquests protectors requereixen d’elements de fixació que per sí sols també són susceptibles de provocar iatrogènia, danys en el pacient com a conseqüència de l’acció mèdica.

Un nou teixit protector més confortable i amb una major absorció de la pressió

PIP (Protecció Integral del Peu) és un nou producte mèdic desenvolupat per Eurecat i l’Hospital de Mataró que ofereix una protecció integral del peu, no només el taló, que ha demostrat una absorció de pressió molt favorable gràcies a l’ús de teixit 3D que han permès esmorteir la pressió.

teixit peu

Detall del teixit dissenyat en 3D

El seu disseny específic ha permès la fixació efectiva del producte sense efectes secundaris causats per noves friccions.

D’aquesta manera, el protector, amb forma de mitjó i fàcil d’utilitzar, garanteix un confort de cara a l’usuari per sobre de les altres solucions disponibles al mercat i no requereix d’elements de fixació extres, millorant la seva funcionalitat.

Protecció sense efectes secundaris i ajustada al moviment

El dispositiu assegura una eficaç adherència sense efectes secundaris en l’ús:

  • Protegeix totes les parts del peu.
  • S’ajusta als moviments.
  • Redueix els treballs de recol·locació gràcies a la seva facilitat d’ús.
  • Manté uns nivells de pressió al peu estables i dins del rang de no generació d’escares en el taló durant un període de 14 dies, per un mateix protector.

Els resultats de l’estudi d’usabilitat realitzat amb una mostra de 45 pacients també constata els avantatges d’aquest nou dispositiu mèdic:

  • Sense sensació de picor: 97%
  • Sense sensació de dolor: 93%
  • Sense sensació de suor: 94%
  • Sense sensació d’opressió: 93%

Fàcil d’utilitzar i re-utilitzable

El PIP presenta millores pel que fa a la reutilització del mateix, ja que a diferencia dels protectors de termoformat, pot ser re-usable. Aquesta característica el fa interessant pel sector domiciliari. 

El protector PIP permet el rentat i afavoreix la recuperació de l’efecte amortidor de la pressió durant 5 cicles de rentat.

pip, protector integral del peu

Cobreix totes les parts del peu i és fàcil de rentar.

El desenvolupament innovador d’aquest producte ha permès desenvolupar un dispositiu mèdic amb un gran potencial d’ús en el mercat. Els estudis clínics realitzats mostren una reducció del risc d’úlceres per pressió al peu o la no generació d’efectes adversos.

Estàs interessat en comercialitzar el PIP? Contacta a info@eurecat.org