3delecprint eurecat

3DELECPRINT té com a objectiu desenvolupar una plataforma robòtica flexible integrada d’impressió de sensors electrònics i/o cablejats sobre geometries de peces rígides complexes en 3D.

Les peces resultants estan fetes de materials diversos com metall, compòsits, o ceràmica, entre d’altres.

El sistema d’impressió que s’utilitzarà durant el projecte està basat en un capçal de polvorització per ultrasò. Aquesta és una tècnica versàtil que permet la utilització d’una gran varietat de tintes, una perfecta adaptació a la geometria del substrat i un ús més eficient dels recursos, ja que permet treballar amb moviments molt baixos.

Dades generals

Projecte

3DELECPRINT

Referència projecte

RTC-2016-5569-7

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD i per la Unió Europea en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.