ACTIV40 EURECAT

El projecte ACTIV4.0 investiga i desenvolupa tecnologies per a la gestió digital d’actius, processos i instal·lacions de les utilities (xarxes proveïdores de serveis) per oferir un servei millor a l’usuari.

La digitalització, la sensorització i el monitoratge dels actius i els processos associats a les utilities permeten optimitzar l’operació de les plantes i les xarxes en termes d’eficiència i costos, així com millorar els processos de manteniment, per tal de minimitzar tant les incidències com els costos d’inversió i renovació dels actius.

Els resultats es validen per mitjà de pilots sobre casos d’ús concrets per a aplicacions en entorns relacionats amb les utilities, entre els quals hi ha plantes de tractament d’aigua, plantes de tractament de residus, plantes de generació d’energia i xarxes de transport i distribució d’aigua, gas i electricitat.

ACTIV4.0 és un projecte de la Comunitat Utilities 4.0 de RIS3CAT coordinat per Eurecat amb la participació de vuit empreses. L’objectiu de la Comunitat és transformar el sector de les utilities a partir de la identificació d’un conjunt d’eines i solucions que en permetin la digitalització cap al concepte d’utilities 4.0 i crear un teixit industrial mitjançant el desenvolupament i l’aplicació d’aquestes noves solucions.

Les unitats tecnològiques de Sostenibilitat, Robòtica i Automatització, i Smart Management Systems d’Eurecat participen en el projecte desenvolupant tecnologies de modelització i monitoratge de les infraestructures en empreses de serveis i el diagnòstic d’anomalies, així com l’avaluació dels resultats.

activ4.0 logo

Dades generals

Projecte

ACTIV4.0 – Operació i gestió avançada d’actius

Referència projecte

COMRDI16-1-0054

Projecte de R+D de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.