Advancedforming eurecat

El projecte ADVANCEDFORMING té l’objectiu d’introduir la tecnologia de shearforming al procés de fabricació de peces crítiques de motors aeronàutics. Per poder dissenyar i fabricar una màquina capaç de processar geometries axisimètriques complexes, similars a les què s’utilitzen per desenvolupar les peces crítiques dels motors aeronàutic, ADVANCEDFORMING estudiarà les propietats mecàniques i de microestructura dels materials processats durant el procés de shearforming i també la seva repetitivitat durant la fabricació.

Dades generals

Projecte

ADVANCEDFORMING

Referència projecte

RTC-2016-5213-5

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD i per la Unió Europea en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, amb l’objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.