ARSI Eurecat

El projecte ARSI desenvolupa un Micro Air Vehicle (MAV) que permet que les brigades d’inspecció realitzin inspeccions de la xarxa de clavegueram d’una manera més ràpida, eficient i segura. D’aquesta manera, s’aconsegueixen evitar els danys i perills que les clavegueres poden suposar per a la seva salut.

Actualment, les inspeccions de clavegueram son una tasca complicada, costosa i perillosa. Les brigades d’inspecció han de treballar a la foscor i amb una humitat elevada per examinar rigorosament la xarxa de clavegueram, que presenta túnels amb sostres baixos que sovint causen lesions relacionades amb la postura i que poden albergar gasos tòxics o explosius.

Per tal de millorar les condicions de treball dels inspectors de clavegueres, evitar lesions relacionades amb la feina o problemes de salut i augmentar l’eficiència i la precisió d’aquestes inspeccions, ECHORD ++ (European Coordination Hub for Open Robotics Development), en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, va proposar desenvolupar un sistema robotitzat que permetés a les brigades d’inspecció realitzar inspeccions de clavegueres d’una manera més segura i eficient.

Els MAV tenen molts avantatges: són lleugers i compactes; fàcils de transportar i desplegar sense necessitat de cap equip extra; i poden navegar ràpidament en túnels de clavegueres, independentment de les obstruccions o els obstacles en el terreny. Crucialment, un MAV permet que les brigades realitzin inspeccions de manera eficient des de la superfície, fora del perill de les clavegueres per la salut.

Amb les seves hèlices superposades, l’innovador disseny ofereix una solució que permet volar durant més de 15 minuts en tots els túnels, de com a mínim, 80 cm d’amplada, i portar adherit fins a 1 kg de càrrega útil. Un cop traslladat el MAV fins a el punt d’accés a la claveguera i baixat a l’embornal, ARSI executa el recorregut determinat prèviament fins el punt de destinació, navegant amb seguretat i evitant obstacles inesperats.

Durant cada vol, diversos sensors integrats al MAV recopilen dades d’imatge i vídeo d’alta resolució, a la vegada que proporcionen vídeo en directe de la claveguera als operadors a la superfície. Tota la informació recollida a bord del MAV es processa després amb la suite del programari ARSI per generar models en 3D d’alta resolució dels túnels de clavegueram per tal de determinar si les seccions inspeccionades són operatives i marcar automàticament possibles obstruccions o defectes estructurals. La interfície d’usuari és molt intuïtiva i permet als professionals d’inspecció revisar de manera eficient tota la informació i generar informes precisos sobre l’estat dels clavegueres. ARSI ha estat desenvolupat per Eurecat, juntament amb FCC, Simtech Design i IBAK.

Característiques clau

• +15 minuts d’autonomia de vol
• 1 kg de capacitat de càrrega útil
• Pes total de 3 kg
•  Resistent a la pols i a esquitxades d’aigua
• Vídeo del clavegueram en directe.

Dades generals

Projecte
ARSI – Aerial Robot for Sewer Inspection

Programa i convocatòria

El projecte ARSI forma part d’ECHORD ++ (European Coordination Hub for Open Robotics Development), que ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la investigació i el desenvolupament de tecnologia robòtica per a casos d’ús reals.