AICIBLOCK EURECAT

Desenvolupament d’una innovadora tecnologia de consentiment informat mèdic audiovisual personalitzat, validada amb intel·ligència artificial i protegida amb blockchain (smart contracts).

La solució del projecte AICIBLOCK cobreix l’aspecte legal de la informació al pacient, millora la seguretat i la traçabilitat del procés de consentiment, redueix problemes de gestió clínica i les despeses per mala praxi, així com disminueix el temps de contacte físic entre el personal sanitari i els pacients a l’atenció primària.

AICIBLOCK aborda el problema crític en l’àmbit mèdic de la comprensió efectiva dels consentiments informats. Aquests documents, fonamentals per protegir els drets del pacient, sovint són extensos i difícils de comprendre.

La innovació radica en l’ús d’informació audiovisual, tècniques de processament del llenguatge natural (PLN), sistemes de raonament i deep learning, així com seguiment ocular i reconeixement facial per avaluar la comprensió del pacient. Aquest enfocament revolucionari promet transformar la pràctica mèdica i millorar la presa de decisions informades.

El consorci d’AICIBLOCK està format per l’empresa tecnològica DIGIMEVO, Eurecat i l’Institut d’Investigació Sanitària Hospital San Carlos.

En el cas d’Eurecat, la Unitat de Digital Health desenvolupa la tecnologia que permeti personalitzar la comprensió de la documentació lligada als consentiments informats.

Dades generals

Projecte

AICIBLOCK – Assistent d’intel·ligència artificial per a la verificació de comprensió de consentiments informats audiovisuals securitzats amb tecnologia blockchain

Referència del projecte

CPP2022-009935

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de la convocatòria “Projectes d’R+D+i en Col·laboració Publicoprivada”, Programa Estatal per Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i de Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

ODS relacionats